Emekçiler tek dil, tek din, tek mezhep dayatmasına karşı Manisa’da da ayaktaydılar!

AKP hükümetinin eğitimin gericileştirilmesine yönelik adımları ülke genelinde olduğu gibi Manisa'da da çeşitli eylemlerle protesto edildi.

İlk eylem laik, bilimsel, ana dilde eğitim talebi ile greve çıkan Eğitim Sen üyesi eğitim emekçilerinin düzenlediği eylemdi. 13 Şubat Cuma günü saat 10:00'da Manisa Lisesi önünde bir araya gelen eğitim emekçileri buradan Milli Eğitim Müdürlüğüne doğru yürüyüşe geçti. Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Eğitim Sen Manisa Şube başkanı Metin Demirel bir basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında Demirel, AKP hükümetinin eğitim alanında uyguladığı gerici uygulamaları sıraladı. Eğitim emekçileri olarak uygulanan baskılara direneceklerini belirten Demirel, gözaltıların, tutuklamaların emekçileri yıldırmayacağını belirtti. Eylem esnasında sık sık "Laik eğitim istiyoruz!", "Parasız, bilimsel, ana dilde eğitim!", "Faşizme karşı omuz omuza!", "IŞİD'e değil eğitime bütçe!" gibi sloganlar atıldı. 

Manisa'daki ikinci eylemse Birleşik Haziran Hareketi bileşenlerince gerçekleştirildi. Manisa Gençlik Parkında kurulan sahnede boykota katılan öğrencilere yönelik alternatif eğitim çalışmaları, müzik etkinlikleri yapıldı. 

Aynı gün akşam saatlerinde ise İzmir'de emekçilere uygulanan polis şiddetine karşı saat 19:00'da Manolya Meydanında bir eylem daha yapıldı. Burada yapılan basın açıklamasında da İzmir'de ülkenin diğer illerinde uygulanan polis şiddeti protesto edildi. Basın açıklamasının ardından bir saatlik bir oturma eylemi yapıldı.