Eğitim Sen Manisa Şubesi Genel Kurulu yapıldı

Eğitim Sen Manisa Şubesi Olağan Genel Kurulu’nu 5 Mart Pazar günü Eğitim Araçları Salonu’nda gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ile başlayan Genel Kurul divan seçimi ile devam etti. Seçilen divanın gündem maddelerini salona duyurmasının ardından konuk kitle örgütü temsilcileri konuşmalar yaptı. Devrimci İşçi Partisi temsilcisi de Eğitim Sen Manisa Şubesi’nin Genel Kurulu’nu selamlamak üzere söz aldı.

Eğitim Sen Manisa Şube Genel Kurulu bütün gün süren gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yeni yürütme kurulu ve üst kurul delegelerinin seçimi ile sona erdi.