Ege Üniversitesi'nde YÖK protestosu

Sermayenin üniversiteler üzerindeki tahakküm aracı olarak kurulan YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) kuruluşunun 33. Yılında her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler tarafından protesto edildi.
 
Saat 12:15'de Ege Üniversitesi 1 nolu yemekhane önünde toplanan öğrenciler, 12 Eylül askeri darbesi mahsulü olan YÖK' e, üniversitelerde artan baskılara, tek tipleştirmeye ve piyasalaştırmaya karşı yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında öğrenciler; “YÖK! Polis! Medya! Bu abluka dağıtılacak!”, “Müşteri değil öğrenciyiz!”, “Parasız, bilimsel, anadilde eğitim”, “YÖK kalkacak! Polis gidecek! Üniversiteler bizimle özgürleşecek” şeklinde sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi .Ege üniversitesi içinde yapılan yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından basın açıklamasını yapmak üzere toplanıldı.
 
Basın açıklamasında; 6 Kasım 1981'de YÖK' ün kurulmasıyla birlikte öğrencileri dışlayıcı, tek tipleştirici bir sisteme geçildiği belirtilirken, özgürlük ve bilimsellikten yoksun bırakılan üniversitelerin, sermayedarlara peşkeş çekilip, piyasalaştırıldığına dikkat çekildi ve Ege Üniversitesi öğrencileri olarak bu saldırının karşısında durulacağı vurgulandı.
Baskıcı bir yönetimi benimseyen YÖK sisteminin AKP' nin gerici ve kutuplaştırıcı politikalarını uygulamakta ve üniversitelerdeki demokratik her tepkiye polis, ÖGB ve çetelerle saldırılarak öğrencilerin baskı altına almakta olduğu söylenirken, üniversitelerde her türlü zorbalığa ve baskılara karşı mücadelenin süreceğinin altı çizildi. Basın metninin okunmasının ardından eylem sonlandırıldı.