Düzce PTT'de Çalışan Taşeron İşçileri İşten Atılan Arkadaşları İçin Eylemdeydi

Maaşı zamanında yatmadığı için iş bırakan ve bu yüzden 20.04.2014 tarihinde işten atılan Mustafa Barış Özbek için Nakliyat İş üyesi Düzce PTT taşeron işçileri eylemdeydi. Cuma günü saat 10.30'da Düzce Merkez PTT önünde toplanan işçiler burada bir basın açıklaması yaptılar. Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi M&T Reklam direnişçilerinin de katılımı ile yapılan basın açıklamasını Nakliyat İş Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal okudu. Maaşı zamanında yatmadığı için iş bırakan ve bu yüzden işine haksız yere son verilen Mustafa Barış Özbek'in mahkeme süreci ile ilgili bilgi veren Kopal, "Üyemiz Mustafa Barış Özbek, 4857 sayılı İş Kanunun 4-34. maddesine dayanarak iş bırakmış ve bunun üzerine PTT yönetiminin keyfi tutumuyla işine son vermiştir. Bunun üzerine Mustafa Barış Özbek hakkını aramak için iş mahkemesine başvurmuş, yapılan mahkeme sonucu işçi arkadaşımızın haksız yere işten atıldığı tespit edilmiş ve işe iade kararı verilmiştir. Ayrıca mahkeme Mustafa Barış Özbek özelinde taşeron işçilerin PTT'deki asıl işleri yaptıklarını da tespit etmiştir." dedi. Düzce İş Mahkemesinin bu kararı ile PTT’lerde ki taşeron ilişkisinin muvazaalı olduğu ve tüm taşeron işçilerinin PTT’nin asıl işçisi sayılması gerektiğine karar vermiş olduğunu belirten Kopal, "Sendikamız Nakliyat-İş PTT’de Taşeron Cehennemine karşı örgütlenme mücadelesini tüm alanlarda devam ettirecektir." diyerek basın açıklamasını sonlandırdı. "Yaşasın örgütlü mücadelemiz!" , "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!" , "Taşeron cehennemine son!" vb. sloganların atıldığı eylem sonunda taşeron işçiler direnişçi M&T Reklam işçilerinin grev çadırını ziyaret etmeye gitti. Taşeron PTT işçilerinin direnişçi işçilerle sohbet ettiği ve direniş hakkında bilgi aldığı ziyaret atılan sloganlarla son buldu.