Dora Otel işçileri ve Grand Hyatt Otel işçileri mücadeleye devam ediyor

Anayasal haklarını kullanıp sendikalı oldukları için işten atılan Dora Otel işçileri ve Grand Hyatt Otel işçileri mücadeleye devam ediyor. 31 Mayıs Pazar günü Talimhane'de toplanan turizm işçileri ve sınıf dostları önce Grand Hyatt önüne bir yürüyüş gerçekleştirdiler.

Çevre otellerdeki işçilerin de her hafta olduğu gibi yoğun ilgiyle izledikleri eylem Grand Hyatt önünde okunan basın açıklaması ile devam etti.

Basın açıklamasında işçilere emekçilere yaklaşan seçimlerde taşeron sistemini ve işçilerin çalışma koşullarını kötüleştiren diğer uygulamaları kaldırmayacak partilere değil, işçi sınıfının çıkarlarını savunacak bir partiye oy verme çağrısı yapıldı. Daha sonra sınıf dostu kurumların açıklamalarına geçildi. Gezi'nin 2. Yıldönümünde halk isyanının şehitleri unutulmadı; sloganlarla anıldı. Ayrıca Gezi isyanının yanında gibi görünen Grand Hyatt patronu da dahil burjuvazinin bazı kesimlerinin sınıfsal konumları gereği bugün karşımızda yer aldıkları belirtildi.

Turizm işçileri ve sınıf dostları grevci metal işçilerini de unutmadılar. İşçilerin örgütlenmesinin patronların korkusu olduğunu vurguladılar ve direnen işçilerin mücadelesini selamladılar.

Eylem Dora Otel önüne yapılan yürüyüşle devam etti. Eylemin sonunda, seçimler dolayısıyla önümüzdeki hafta eylem yapılamayacağı ama bir sonraki hafta yeniden patronlara korku salmaya devam edileceği vurgulandı.