Dora Otel işçileri mücadeleye ve birliğe çağırıyor

İşten atılan Dora Otel işçileri, her Pazar olduğu gibi yine Dora Otel önündeydiler. Sabah 09.00'da Talimhane'de toplanan Tüm Emek-Sen üyeleri, Dora İşçileriyle Dayanışma Platformu ile destekçi forum ve kurumlar, Dolapdere'deki otel önüne kadar yürüdüler. 

Talimhane'de oteller bölgesinde ajitasyonlarla, Dora Otel işçilerinin mücadelesi anlatıldı. Dora Otel işçilerinin sendikal mücadelesinin tüm otel çalışanlarının mücadelesi olduğu belirtildi. Tüm turizm işçilerine örgütlenme çağrısı yapıldı. Yürüyüşte, "Dora otel işçisi yalnız değildir, direne direne kazancağız, bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atıldı.

Otel önünde işten atılan bir Dora Otel işçisi, basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Bir kez daha, Anayasal demokratik haklarını kullandıkları, sendikalı oldukları için işten atılan Dora Otel işçileri için buradayız. Geçen basın açıklamamızda Dora Otel patronlarının ticari zekalarının sadece işçileri örgütlendiklerinde ortaya çıktığını dile getirmiştik. Dora Otel patronları bizi yanıltmadı. Geçen hafta işten çıkartılan bir arkadaşımızı, 4 saat bir odada tutup istifasınıı imzalaması için tehdit ettiler. İşçi arkadaşımızın "panik atak" rahatsızlığı olduğu otel tarafından bilinmesine rağmen, işçilerin örgütlenmesinden korkan bu insanlıktan nasibini almamış yöneticiler arkadaşımıza tehditlerini sürdürdüler. Bu konu ile ilgili gerekli hukuksal süreçlerin işletileceğinden otel yönetiminin şüphesi olmasın. Arkadaşımıza yapılan bu insanlık dışı uygulamanın hesabını her koşulda soracağız" dendi.

Açıklamada, turizm-otel işçilerinin birliğine de vurgu yapıldı: "Bugün, işkolumuzda sendikalar, dernekler veya birlikler şeklinde birbirinden ayrı süren mücadeleler söz konusudur. Biz, Tüm Emek Sen olarak, işkolumuzun ayrı kulvarlarında süren bu çalışmaların her şekilde ortaklaşması için gereken özveriyi göstereceğimizi kamuoyu önünde açıklıyoruz. Gün, ister aynı işkolunda olsun, ister farklı işkollarında olsun Türkiye işçi sınıfının bölüklerini yanyana getirme günüdür.

Dora Otel işçilerinin 25 Aralık'ta Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmasına da çağrısı yapıldı.