Dora Otel işçileri Ankara Adana ve İstanbul’da eylemde

8 saatten fazla çalışmaya zorlandıkları, fazla mesai ücretlerini alamadıkları ve 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda tanınan haklarını kullanarak örgütlenip sendikalı oldukları için işten atılan Dora Otel işçileri, Dora İşçileri ile Dayanışma Platformu bileşenleri ile birlikte 1 Aralık Pazartesi günü saat 9:30'da Osmanbey metrosu önünde toplanarak Dora Otel önüne bir yürüyüş düzenlediler. Eylemde ''Atılan işçiler geri alınsın'' pankartı taşındı. Yürüyüş boyunca Dora Otel işçilerinin haklı mücadelesi sesli olarak otel çevresindeki insanlara aktarıldı.

Yürüyüş sonunda, işten atılan Dora Otel işçileri, patronlarının diğer iş yerleri olan Ankara AROKS Grup (Xerox iş ortağı) ve Adana Plaza Otel önündeki direnişçi Dora Otel işçileri ile birlikte eş zamanlı olarak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Basın açıklamasında, Dora Otel işçilerinin Türkiye ve dünya işçi sınıfının mücadelesi ile kazanılan yasal hakları yaşama geçirmeye kararlı olduğu ve mücadeleye devam edecekleri söylendi. Dora Otel patronlarına seslenen işçiler ''Dora Otel işçilerinin örgütlenme iradesini kıramayacaksınız'' diyerek basın açıklamasını sonlandırdı. Eylem, ''Sendika haktır engellenemez", "Dora Otel işçisi yalnız değildir", "Zafer direnen emekçinin olacak'' sloganları ile sona erdi.