Doğruyu söyledik işten atıldık haklarımız için direnişteyiz

İstanbul Tuzla’da tersaneler bölgesinde yer alan Tuzla Gemi A.Ş’de çalışan Tamer Şeyhun 2014 yılında vinç sisteminin sensörleri çalışmadığı için yaşanan iş cinayetinde hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine açılan mahkemede olaya tanıklık eden işçiler, baskı altına alınmış ve yalancı şahitlik etmesi için tehdit edilmişlerdi. Bu tehditlere rağmen olayı gördükleri gibi anlatan kadrolu işçilerden, önce bir işçi ve birkaç ay sonra da bir işçi daha işten atılmıştı. Bu işten atılma sürecinde üyesi olduğu Türk- iş konfederasyonuna bağlı Dok Gemi-İş sendikası ne yaşanan iş cinayetine ne de keyfi çıkartmalara bir tepki göstermemişti. İçeride bulunan işçilerin bir kısmı bu keyfi çıkartmalara karşı çıkmış ama patron ve taşeron firmanın işten çıkarma tehdidi karşısında bir şey yapamamıştı.  Bütün bu yaşananların üzerine atılan işçiler, DİSK'e bağlı Limter-İş sendikasının desteği ile olayın yaşandığı tersane önüne çadır kurarak işe geri iadelerini talep ediyorlar.

Çadır kurulduktan sonra tersane yöneticileri içeride çalışmakta olan işçiler ile toplantı gerçekleştirmiş ve atılan işçilere çeşitli yaftalamalar yaparak direnişi zayıflatmak için elinden geleni yapmışlar. Direniş çadırı kurulduktan sonra içeride çalışan işçilerin dışarıya çıkış kapıları değiştirilmiş ve tersanedeki güvenlik sayısını arttırmış. Tüm bu olanlar karşısında işçiler kararlı bir şekilde direnişlerini devam ettiriyorlar.