Diyarbakır, Van ve Mardin’e atanan kayyımlara karşı İstanbul’da eylem

İstibdadın Kürt halkının iradesini gasp ederek Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmasına ve yerlerine söz konusu illerin valilerini atamasına karşı bugün İstanbul’da Kadıköy iskele meydanında “Birlikte kazandık, birlikte savunacağız, kayyımlar gidecek” şiarıyla basın açıklaması yapıldı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağırıcı olduğu eyleme pek çok siyasi parti ve kitle örgütü de destek verdi.

Saat 19:00’da başlayan eylemde yapılan açıklamada iktidarın sandıkta kaybettiğini darbe ile almayı amaçladığı, halkın iradesine karşı bir darbe süreci işletildiği belirtilirken bunun aynı zamanda ekonomik krize, işsizliğe, yolsuzluğa, çevre katliamlarına karşı mücadele edenlere de bir göz dağı anlamına geldiği ifade edildi. Halkın seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldıracak girişimlere karşı halkın iradesinin, demokrasinin, adaletin ve barışın savunulacağı ilan edildi.

Devrimci İşçi Partisi olarak bizim de “Kürtlerle barış, ABD ile savaş!”, “Kürt halkının iradesinin gasp edilmesine hayır!”, “Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet!” yazılı dövizlere katıldığımız eylem açıklamanın ardından sloganlarla sona erdi.