DİSK’ten krize karşı İzmit’te basın açıklaması: Ücretlerimiz artsın, vergi yükümüz azaltılsın!

DİSK, 20 Kasım Çarşamba günü İzmit Sabri Yalım Parkı’nda krizin yakıcı gündemleri olan vergi adaletsizliği, zamlar ve ücret düşüklüğüne karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK’e bağlı sendikalardan işçilerin, EYT’lilerin, diğer sendikaların ve meslek örgütlerinin de katılımıyla kalabalık geçen açıklamada “Emeklilik haktır engellenemez!”, “Kıdeme uzanan eller kırılsın!”, “Vergide adalet istiyoruz!” ve “Baskılar bizi yıldıramaz!” sloganları eşliğinde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasını yaptı.

Çerkezoğlu konuşmasında krizin işçi sınıfını etkileyen üç temel sorununa değindi: işsizlik, gelirlerin reel düşüşü ve gelir dağılımı adaletsizliği. Gelir dağılımı konusunda en kötü ülkelerden biri olduğumuzu belirten Çerkezoğlu Türkiye’deki en büyük sorunun işsizlik olduğunu vurguladı. Açıklamada her dört gençten birinin işsiz olduğunu ve büyük kentlerde her üç genç kadından birinin işsiz olduğunu belirterek sorunun iş arayan sayısının artmasında değil, istihdam sağlanamamasında olduğunu, yani yönetenlerin ve işverenlerin asıl suçlular olduğunu vurguladı.

Çerkezoğlu bu tablo karşısında kamu istihdamını arttırma, çalışma saatlerini iyileştirme ve genel olarak maaşların arttırılması gibi taleplerin yanında asgari ücretin arttırılmasını ve toplu iş sözleşmeleri sürecinde insanca ücretler için mücadelenin gerekliliğine değindi.

EYT’lilerin mücadelesinin de altını çizen DİSK Genel Başkanı, emeklilik hakkının derhal teslim edilmesi gerektiğini ve emekliliğin bir yük değil hak olduğunu vurguladı. Son olarak zorunlu BES ve kıdemin fona devredilmesi tehlikelerine değinen Arzu Çerkezoğlu bu konuda taviz vermeyeceklerini ve bu saldırılara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Eylemin sonunda dayanışma için sendika başkanlarıyla birlikte işçiler de EYT’lilerin çadırına giderek destekte bulundu.