DİSK Basın-İş'ten işgalin ikinci ayında Arjantin AGR-Clarín işçileri ile dayanışma

Arjantin'in en büyük medya tekeli olan Clarín grup bünyesinde yer alan AGR-Clarín matbaasında işçiler 16 Ocak'ta işyerlerine geldiklerinde kriz nedeniyle işyerinin kapatıldığına dair bir yazı ile karşılaşmışlardı. İşçiler krizin bir bahane olduğunu, patronun asıl amacının sendikal örgütlülüğü tasfiye etmek, örgütlü işçilerin yerine sendikasız ve çok daha kötü koşullarda yeni işçiler almak olduğunu söyleyerek sendikalı çalışma haklarına, iş güvencelerine sahip çıkmış ve işyerlerine işgal etmişlerdi. (Gerçek gazetesinde daha önce AGR-Clarín işçilerinin mücadelesi ile ilgili yayınlanan yazıyı okumak için tıklayın.) 16 Ocak'tan beri işgal kararlılıkla sürüyor, dayanışma büyüyor.

AGR-Clarín işçileri işgalin ikinci ayında uluslararası bir dayanışma çağrısı yaptı. Çağrıya Venezüella'dan Yunanistan'a, Kolombiya'dan Uruguay'a ve Şili'ye basın-yayın sektöründen işçiler çeşitli eylemler ve destek mesajları ile karşılık verdi. Türkiye'den de DİSK Basın-İş (Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası) bir dayanışma mesajı yayınladı, örgütlü olduğu işyerlerinde işçiler dayanışma mesajları içeren dövizlerle fotoğraflar çektirerek Arjantin'deki sınıf kardeşlerine ses verdi.

Aşağıda DİSK Basın-İş'in dayanışma mesajını Türkçe ve İspanyolca olarak yayınlıyoruz. 

 

Arjantin'de mücadele eden AGR-Clarín işçileri ile dayanışma

Arjantin'in en büyük medya tekeli Clarín Grup bünyesinde yer alan AGR-Clarín matbaasında, 60 gündür süren işyeri işgali ile direnen işçileri Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası DİSK Basın-İş olarak selamlıyoruz.

16 Ocak sabahı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki işyerlerine gelen işçi kardeşlerimiz, kriz bahanesiyle matbaanın kapatıldığına dair bir yazı ile karşılaşmış. AGR-Clarín, Arjantin'de 2016 yılında aynı bahaneyle kapatılan 5000  işyeri arasında yerini almış, işçilere de 2016'da işsiz kalan 200 bin işçi gibi işsizlik dayatılmıştı.

Ancak AGR-Clarín'de çalışan 380 işçi, patronların krizi fırsata çevirmesine razı olmayarak çalıştıkları matbaayı işgal ettiler. Çünkü çalıştıkları işyeri, Arjantin'in en büyük medya tekelinin bir parçası. Ülkenin en çok satan dergilerinin, gazetelerinin basıldığı matbaa. İşler yolunda. İşçilerin bizzat kendisi içeride bekleyen bir dolu iş olduğunu farkında.  Dolayısıyla "işler iyi gitmiyor" gerekçesinin yalan olduğunu en iyi işçiler biliyor.

Patronların asıl amacı işyerinde sendikayı tasfiye etmek. AGR-Clarín'de sendika yıllardır her toplu sözleşmede önemli kazanımlar elde etti. Şimdi patronlar krizi bahane ederek içeride çalışan işçileri kapı önüne koymak, onların yerine sendikasız işçi almak ve çok daha kötü çalışma koşullarını yeni alacağı işçilere dayatmak istiyor. Ancak AGR-Clarín işçileri buna izin vermemekte kararlı. İlk günden beri işlerine, sendikalı çalışma haklarına sahip çıkıyor ve bunun için Arjantin işçi sınıfına, tüm dünyada basın yayın ve matbaa işçilerine örnek bir mücadele veriyorlar. Yaptıkları eylemlerle, farklı sektörlerden ve işyerlerinden işçilerin dayanışmasını örgütleyecek çalışmalarla mücadeleyi büyütüyorlar.

Biz de Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası DİSK Basın-İş olarak, AGR-Clarín işçilerinin çalışma haklarına sahip çıkarak mücadeleye başlamalarının, işyerlerini işgal etmelerinin tam ikinci ayında, 16 Mart'ta, sendikalı çalışma hakkına yapılan bu saldırıya karşı AGR-Clarín işçilerinin bütün taleplerini sahip çıktığımızı, dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz.

Yaşasın AGR-Clarín işçilerinin mücadelesi!

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası dayanışması!

DİSK Basın-İş

16 Mart 2017

 

¡Solidaridad con los trabajadores de AGR-Clarín ocupada por sus trabajadores en Argentina!

Como Sindicato de los Trabajadores de la Prensa, del Periodismo y de la Imprenta DİSK Basın-İş de Turquía, saludamos a los trabajadores del AGR-Clarín (parte del Grupo Clarín, el mayor monopolio mediático de Argentina) que luchan y ocupan su lugar de trabajo durante 60 días.

En la mañana del 16 de enero, nuestros hermanos y hermanas que fueron a la planta en Buenos Aires, capital de la Argentina, vieron un anuncio en la puerta de la planta que dijo que esta está cerrada con el pretexto de la crisis. Ahora AGR-Clarín fue uno de los 5.000 lugares de trabajo que se cerraron en Argentina en 2016 con el mismo pretexto y los trabajadores veían la imposición del desempleo a ellos como a 200.000 otros trabajadores en 2016 en estos lugares de trabajo.

Sin embargo, 380 trabajadores de AGR-Clarín no permitieron que sus jefes convertieran la crisis en oportunidad a su favor y ocuparan la planta de gráfica. Porque saben que esta planta es parte del mayor monopolio mediático en Argentina. Es la planta de gráfica de las revistas y periódicos más vendidos del país. La planta va bien. Los propios trabajadores son conscientes de que hay mucho trabajo esperando dentro. Por lo tanto, los trabajadores saben que el motivo de que "las cosas no van bien" es una gran mentira.

El objetivo principal de los jefes es liquidar la unión en el lugar de trabajo. En AGR-Clarín el sindicato ha logrado ganancias considerables en cada convenio colectivo por años. Ahora los patrones quieren despedir a los trabajadores con el pretexto de la crisis y en vez de ellos quieren contratar a nuevos trabajadores no sindicalizados  y con peores condiciones de trabajo. Sin embargo, los trabajadores de AGR-Clarín están decididos a no permitir esto. Desde el primer día, se les ha reclamado su derecho de trabajo sindicalizado y están un ejemplo dando una lucha ejemplar para la clase obrera argentina y para los trabajadores de la prensa y la prensa en todo el mundo. Amplían la lucha a través de sus acciones y organizan la solidaridad de los trabajadores de diferentes sectores y lugares de trabajo.

Nosotros, Sindicato de los Trabajadores de la Prensa, del Periodismo y de la Imprenta DİSK Basın-İş de Turquía, declaramos nuestra solidaridad con los trabajadores de AGR-Clarín contra los ataques hacia el derecho de trabajo sindicalizado y el 16 de marzo, exactamente al fin del segundo mes del comienzo de su acción, declaramos que reivindicamos todas las demandas de sus lucha y ocupación, reclamando su derecho al trabajo.

¡Viva la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín!

Reincorporación ya de todos ellos!

¡Viva la solidaridad internacional de la clase obrera!

DİSK Basın-İş

(Turquía)

16 de Marzo de 2017