Direnişteki M&T Reklam İşçileri İle Röportaj

MÜCADELEMİZ PATRONUN SALDIRILARI İLE YENİ BİR BOYUT KAZANIYOR

Sendika üyesi oldukları için işten atılan ve geçtiğimiz Mayıs ayından beri Gebze ve Düzce’deki fabrikaların önünde direnen M&T Reklam işçilerinin mücadeleleri kararlılıkla devam ediyor. Bizlerde işçilerin bu haklı mücadelelerine destek olabilmek adına Gerçek gazetesi olarak Düzce’de ki fabrika önünde direnişlerini sürdüren M&T Reklam işçileri ile süreç hakkında röportaj yaptık.

Gerçek: Sendikalı olma süreciniz hakkında bilgi verir misiniz?

M&T Reklam İşçileri: Sendikaya üye olma sürecimiz tıpkı diğer fabrikalarda olduğu gibi işçilerin ortak sorunları üzerinden olmuştur. Ağır bir iş olmasına rağmen 10-12 yıllık işçiler bile 1000 TL ancak maaş alıyordu. Patron keyfine göre işçi atabiliyordu. Tazminatlarımızı alamıyorduk. Özetle düşük ücretlere, güvencesizliğe, baskıya, sağlıksız çalışma koşullarına karşı bir tepki olarak örgütlenme yoluna girdik. Hem kendi tecrübelerimiz hem de Düzce Organize Sanayi Bölgesindeki bazı fabrikalardaki sendikal mücadeleler bizlere yol gösterdi.

Gerçek: M&T Reklam’da daha önce sendika deneyimi yaşandı mı?

M&T Reklam İşçileri: 2009 yılında yine sendikamız Birleşik Metal İş bu fabrikada bir örgütlenme çalışması yaptı. Ancak o zaman bugün ki kadar başarılı olamamıştık. 80’i aşkın işçi arkadaşımız o süreçte işten atılmıştı ve fabrikaya sendika giremedi.

Gerçek: Şu an M&T Reklam’da durum nedir? Mücadeleniz nasıl bir süreç izliyor?

M&T Reklam İşçileri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyerinde çoğunluğu sağladığımıza dair yetki tespit yazısı, geçtiğimiz Mayıs ayının ortalarında gelmişti. Yani hem resmi olarak hem de nicelik itibariyle fabrika da yetkiyi aldık. Ancak patron fabrikaya sendikayı sokmamak için iki aydır aralıklarla işçi atıyor. Gebze’deki fabrikada 54, buradaki fabrikada ise 26 işçi arkadaşımız yani toplamda 80 işçi arkadaşımız bu süreçte işten atıldı. Patronun bu tutumu mücadelenin boyut değiştirdiğinin, daha da kızışacağının ipuçlarını veriyor.

Gerçek: Patron işçileri hangi gerekçelerle işten çıkartıyor?

M&T Reklam İşçileri: Hemen hemen hiçbir işçi arkadaşımızı sendikal gerekçelerle işten atmadı. Patron, ekonomik daralma, disiplinsizlik, verim düşüklüğü vb. gerekçelerle işçi arkadaşlarımızı işten atıyor; ancak hepimiz biliyoruz ki tüm bunlar bahane. Gerçek neden itiraz süreci boyunca sendikalı işçi sayısını zaman içerisinde azaltmak…

Gerçek: Fabrika önünde direnmek zordur. Hem ekonomik olarak hem de fiziki olarak… Bu zorluklara karşı hem siz hem de sendikanız Birleşik Metal İş nasıl önlemler alıyor?

M&T Reklam İşçileri: Bizler geçtiğimiz Mayıs ayından beri direnişteyiz. Yani iki ayı aşkın süredir direnişteyiz. Ekonomik olarak zorluklarımız var. Ancak hem işsizlik maaşı alıyoruz hem de sendikamız Birleşik Metal İş bize gerekli ekonomik yardımı yapıyor. Malumunuz şu an Ramazan ayındayız. Oruçlu arkadaşlarımızı mümkün olduğunca burada tutmamaya çalışıyoruz. Buradaki arkadaşlarımızsa nöbetleşe bir şekilde direnişe devam ediyor. Vardiya değişimlerinde, servis çıkışlarında slogan atıyoruz. Her ne kadar ufak tefek zorluklar yaşasak da oldukça kararlıyız. Direnişimiz başarıya ulaşana, bu fabrikaya sendika girene kadar ne pahasına olursa olsun direnişimiz sürecektir.

Gerçek: Düzce kamuoyunun direnişe olan ilgisi nasıl? Sizleri ziyaret eden siyasi partiler, dernekler, sendikalar oluyor mu?

M&T Reklam İşçileri: Doğrusunu söylemek gerekirse Düzce kamuoyu sendikal mücadeleye, bu tip direnişlere şu an için yabancı. Zaman zaman ziyaretçilerimiz oluyor. Sendikalara üye olan diğer fabrikalardaki, iş yerlerindeki işçi arkadaşlarımız bizi zaman zaman ziyaret ediyor. Diğer kesimlerden ise çok fazla ziyaret gerçekleşmiyor.

Gerçek: Fabrika içinde durum nasıl? Dışarıya destek vermek adına eylemler yapılıyor mu?

M&T Reklam İşçileri: Fabrika içinde moraller yüksek. Her ne kadar patron işçilere baskı yapsa da işçi arkadaşlarımız kararlılıkla sendika üyeliklerini sürdürüyorlar. İçerde düzenli bir eylemlilik yok. Genelde patronun olumsuz tutumu karşısında iş yavaşlatma yoluna gidiyorlar.

Gerçek: Son olarak direniş süreciniz boyunca neler öğrendiğinizi özetleyebilir misiniz?

M&T Reklam İşçileri: Öncelikle patronun gerçek yüzünü öğrendik. İmalatta kullanılan bir şırınganın bile hesabını yapan, en ucuz şırıngayı bulmak için kapı kapı dolaşan patron bizim emeğimizin karşılığını ödemeye gelince aynı titizliği göstermiyor. Sendika fabrikaya girmesin diye düne kadar vermediği tazminatlarımızı şimdi seve seve vermeye başladı. Yetki belgesi gelince işçileri toplayıp sendikaya ne gerek vardı, ben sendika olmadan da işçilerin taleplerini yerine getiririm dedi. Sıkıntılarımızı dile getirdiğimiz de ise her zaman “haberim yoktu” bahanesine sarıldı. Örneğin Cuma namazlarına izin verilmiyordu. Sendikal süreç işlerken bunu dile getirdiğimizde sendikal mücadelenin önünü kesmek için Cuma namazlarına izin verdi, camiye servis kaldırmaya başladı. Ama biz çok iyi biliyoruz ki patron yalan söylüyor. İşçilerin birleşmesini engellemek için oyun oynuyor. 

Bir başka öğrendiğimiz şey ise devletin tüm kurumları ile zenginlerden yana olduğudur. Düzce’nin üç vekili var, üçü de AKP’li. Bir gün olsun bu vekiller “Bize oy veren bunca işçinin hali, derdi nedir?” diye sormadı. Hiçbir devlet kurumu mücadelemizi kolaylaştıran bir işe imza atmadı. Mahkemeler bile işi uzattıkça uzatıyor.        

Son olarak bir kez daha belirtmek isteriz ki patronun tutumu kavganın boyutunu değiştirmiştir. Tüm zorluklara rağmen direnişimiz biz kazanana, bu fabrikaya sendika girene kadar devam edecektir.