DİP'li Öğrenciler film gösterimi

4 Nisan Cumartesi günü Devrimci İşçi Partili Öğrenciler olarak, İstanbul Okmeydanı'ndaki parti büromuzda 12 Mart muhtırası, dönemin devrimci mücadeleleri, THKO ve THKP-C ile ilgili bir belgesel gösterimi gerçekleştirdik.

12 Mart muhtırasının devletin yürütme organlarındaki etkisi, Demirel hükümetinin düşmesi, Nihat Erim' in başbakanlığa getirilmesi, Kızıldere katliamı, Denizlerin idamını konu alan belgesel izlendikten sonra belgesel üzerine ve dönemin günümüze etkisine dair bir tartışma yapıldı.

Tartışmada, TİP'ten devrimci kopuşların ne kadar önemli olduğuna değinildi ve Mahirlerin gösterdiği devrimci dayanışma iradesi üzerinde duruldu. Bıraktıkları mirasın, günümüze ışık tuttuğuna ama o dönemin pratiklerinin doğrusunun yanında yanlışıyla da beraber ele alınması gerektiğine değinildi. Kitleden kopuk eylemlerin verdiği sonuç üzerine tarihten çıkarılması gereken dersler konuşulduktan sonra Leninist örgüt modelinde, işçi sınıfının içinde örgütlenen bir sınıf partisinin ne kadar önemi olduğu konusunda konuşmalar yapıldı.

Türkiye devrimci tarihindeki en önemli kişilerden olan Mahir Çayan ve arkadaşlarının devrimci cesaretleri, devrimci dayanışma perspektifleri mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor. İşçi sınıfının öncülüğünde verilecek bir mücadeleyle uğrunda öldükleri bu davayı zafere erdireceğimize dair inancımız tam! Bu vesileyle, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere’de katledilen Mahir Çayan ve yoldaşlarını anıyoruz.