DİP özyönetim fabrikası VioMe'ye dayanışma mesajı gönderdi

 

 

Selanik Tebeşir Dairesi’nde karar VioMe işçileri lehinde olmalıdır!

Yunanistan’ın Selanik kentinde bulunan VioMe fabrikası iki yıldır özyönetim temelinde çalışmakta. Şimdi fabrikanın eski sahibi ortaya çıkarak işçilere dava açıp fabrikayı geri istiyor. Devrimci İşçi Partisi kardeş partisi EEK aracılığıyla VioMe işçilerine aşağıdaki dayanışma mesajını yolladı.

Devrimci İşçi Partisi, VioMe kolektifi işçilerine en sıcak dayanışma duygularını iletir. Onlar iki yıldır alınlarının akıyla sürdürdükleri işi devam ettirmek için mücadele ediyorlar. Yaptıkları iş, fabrikayı, katılımda bulunan bütün işçilerin eşit haklara sahip olduğu bir özyönetim modeli ve de VioMe İşçileri Genel Kurulu’nun egemenliği şeklinde vücut bulan bir işçi demokrasisi temelinde yürütmektir.

Fabrikayı uzun süre terk ettikten sonra geri dönen fabrikanın eski sahiplerinin yani Filipu ailesinin talepleri ile birlikte, Bertolt Brecht’in oyunu “Kafkas Tebeşir Dairesi” adeta 21.yüzyılda yeniden hayat bulmaktadır. Bu kapitalist aile ortalıkta gözükmezken, VioMe işçileri fabrikayı ayakta tutup işletti. İşçilerin durumu, oyundaki hizmetçinin durumu ile örtüşüyor. Oyunda, Vali’nin eşi, doğurduğu çocuğu umursamaksızın kendi postunu kurtarmaya çalışırken, hizmetçi çocuğa bakar. Bir noktada Vali’nin eşi döner ve çocuğu geri almak için hizmetçiye dava açar. Hâkim tebeşirle bir daire çizer ve Vali’nin eşi ile hizmetçiden çocuğu çekmelerini ister. Çocuğu çekip almayı başaran, mahkeme salonundan çocukla beraber ayrılacaktır. Hizmetçi çocuğa zarar vermeye kıyamadığından, pes eder. Bu şefkat gösterisinden etkilenen mahkeme heyeti, hizmetçi lehine karar verir.

Çocuğa kim bakarsa annelik onun hakkıdır.  Üretim araçlarına kim bakarsa onlara sahip olmak da onun hakkıdır! Bırakın VioMe işçileri bu örnek niteliğindeki özyönetim uygulamasına devam etsin!

Elbette Yunanistan’ın burjuva mahkemelerinin durumu, Brecht’in oyunundaki mahkemeyle bir değil. Kendi kendini yöneten VioMe fabrikası işçilerinin geleceği tehlike altında. Burjuvazinin özel mülkiyet yasalarının formel bir tutumla mahkeme tarafından VioMe işçilerine yeniden dayatılmasının tamamen karşısındayız! Fabrikaya işçiler hayat verdiler. Bırakın fabrikanın yasal sahibi de onlar olsun!

Yaşasın kendi kendini yöneten VioMe fabrikası!

Yaşasın proletaryanın enternasyonalist dayanışması!

Yaşasın Yunanistan ve Türkiye işçilerinin kardeşliği!

 

Devrimci İşçi Partisi