DİP 1 Mayıs'ta işçi sınıfına ekmek ve hürriyet mücadelesi için istibdada karşı birleşme çağrısı yaptı!

DİP 1 Mayıs'ta emperyalizme, kapitalizme ve istibdada karşı alanlardaydı!

1 Mayıs Türkiye çapında coşkuyla kutlandı, DİP işçi sınıfının taleplerini haykırdı! Emperyalist saldırılara karşı dünyanın değişik coğrafyalarındaki emekçi halklarla dayanışmayı yükseltti. Aşağıda çeşitli illerdeki 1 Mayıs kutlamalarına ait haberleri okuyabilirsiniz.

DİP İstanbul 1 Mayıs’ında on binlerle haykırdı: İşçiler ekonomik krize, istibdada, emperyalizme karşı birleşin!

İşçi sınıfının uluslararası birlik ve mücadelesinin günü 1 Mayıs’ta, İstanbul’da on binlerce işçi ve emekçi Bakırköy Halk Pazarı’ndaki mitinge katıldı. Ekonominin çöktüğü, patronların işçi sınıfının kazanılmış haklarına göz diktiği, emperyalist boyunduruğun arttığı bu dönemde Devrimci İşçi Partisi ekmek ve hürriyet şiarıyla, işçi sınıfının taleplerini yükseltmek için alanlardaydı. İstanbul 1 Mayıs’ına DİP coşkulu bir kortejle Marmara Forum önünden yürüyerek katıldı.

Saat 11:30’dan itibaren Marmara Forum önünde halaylarla, sloganlarla, ajitasyonlarla beklemeye başlayan DİP korteji, yürüyüş boyunca ekonomik krize, sermayeye, istibdada ve emperyalizme karşı sınıf siyasetini yükseltti. Kendi yarattıkları krizin bedelini işçi sınıfına ödetmek isteyen patronları, rant kavgasını, seçimleri bırakıp işçi sınıfına saldırıda birleşen patron partilerini “Kıdem tazminatına dokunmak genel grev sebebidir!” diyerek uyardı. Sloganlarıyla, pankartlarıyla kıdem tazminatının işçi sınıfının iş güvencesi anlamına geldiğinin ve işçi sınıfının iş güvencesine dokunanlara gereken cevabı vereceğinin altını çizdi. Krizin bedelini, krizi yaratanlara, patronlara ödetelim dedi.

Urfa’da 1 Mayıs’a katılacak işçileri taşıyan bir servisin kaza yapması sonucunda hayatını yitiren 5 işçi de DİP kortejinde anıldı. DİP, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve tüm Türkiye işçi sınıfına baş sağlığı diledi.

“Herkese iş, herkese aş, emekçi halka hürriyet!” diyen DİP, işçi sınıfının ekonomik krizden çıkış programını ajitasyonlar ve sloganlarla miting boyunca alanda anlattı. İşçi denetimine, kamulaştırmaya, planlamaya vurgu yapan DİP çözümün işçi sınıfı siyasetinde, işçi emekçi hükümetinde olduğunu söyledi. Hürriyetin de ancak örgütlenen, birleşen ve mücadele eden bir işçi sınıfının elleriyle geleceğinin altını çizen DİP, EYT’lileri, staj ve çıraklık mağdurlarını, kamu emekçilerini, emeklileri, işsizleri, sendikalı-sendikasız, mavi-beyaz yakalı, kadrolu-taşeron, yerli-göçmen işçileri birleşmeye çağırdı. İşçi sınıfını Birleşik İşçi Cephesi’nde örgütlenmeye davet etti.

Emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadele perspektifini alana yansıtan DİP, “Türkiye NATO’dan ve Gümrük Birliği’nden çıksın, İncirlik üssü kapatılsın!” diyerek emekçi halkın boynundaki emperyalist zincirlere karşı işçi sınıfının taleplerini haykırdı. Venezuela’da bir gün önce gerçekleşen darbe girişimini alanda kınayan DİP, Venezuela halkıyla dayanışmayı 1 Mayıs meydanında yükseltti. Başka bir halkı ezen halkların özgür olamayacağını söyleyen DİP, “Kürtlerle barış, ABD’yle savaş!” sloganını da yükseltti. İşçilerin birliğine ve halkların kardeşliğine vurgu yaptı.

Alanda hem bayram coşkusu, hem de istibdada, sermayeye ve emperyalizme karşı işçilerin, emekçilerin öfkesi hâkimdi. Sendikaların, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin üç ayrı koldan yürüyerek vardığı miting alanına kitle sığmayarak Bakırköy Halk Pazarı’nın dışına taştı. Miting konuşmaların ve konserlerin ardından sona erdi.    

Binlerce emekçi 1 Mayıs’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda buluştu

Ankara’da 1 Mayıs mitingi Tandoğan Meydanı’nda yapıldı. Saat 11:00’de Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce emekçi Tandoğan Meydanı’na yürüdü. KESK, DİSK, TMMOB, Birleşik Kamu-İş, Türk-İş’e bağlı kimi sendikaların Ankara Şubeleri ile siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri de alanda yerini aldı.

Devrimci İşçi Partisi olarak biz de “Ekmek ve Hürriyet için İşçiler Birleşin” ve “Türkiye NATO’dan ve Gümrük Birliği’nden Çıksın İncirlik Kapatılsın” pankartlarımızla yürüyüş kolunda yerimizi aldık. Yürüyüş boyunca işçi sınıfının başta kıdem tazminatı olmak üzere haklarına yapılan saldırılara ve krizin faturasının emekçi halka ödetilmesine karşı sloganlarımızı haykırdık. AKP’yi devirecek ve istibdad rejimini yıkacak esas gücün işçi sınıfı olduğu bilinciyle yürüyüş boyunca DİP kortejinden pek çok kez “Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet” ve “Hürriyet devrimci işçilerle gelecek” sloganları yükseldi. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada emperyalizme geçit vermeyeceğimizi belirten sloganlar da yürüyüş kolu boyunca eksik olmadı. Devrim ve sosyalizmin tek çözüm olduğunu coşkuyla ortaya koyduk.

Tüm kortejlerin alana girmesinin ardından devrim şehitleri için saygı duruşu ile başlatılan miting programı, kürsü konuşması ve konserlerle devam etti. Katılım ve coşkunun geçtiğimiz yıllara oranla oldukça yüksek olduğu gözlenen miting, önümüzdeki dönemde istibdad rejiminin işinin hiç de kolay olmayacağını ortaya koyar nitelikteydi.

Ekmek ve hürriyet sloganları İzmir’de yankılandı

İzmir 1 Mayıs 2019

İzmir’de 1 Mayıs DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin çağrısı ile Gündoğdu Meydanı’nda kutlandı. Çağrıcı kurumların yanı sıra miting Türk-İş’in de katılımı ile gerçekleştirildi.

Devrimci İşçi Partisi saat 12:00’de Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Saat 13:00’te “Ekmek ve Hürriyet için işçiler birleşin” ve “Türkiye NATO’dan ve Gümrük Birliği’nden çıksın, İncirlik Kapatılsın” pankartı arkasında kortejini kurdu. Kortejlerin sıralanması sonrasında Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş başladı.

Özellikle seçimden sonra istibdadın açıkça uyguladığı, kıdem tazminatına ve işçilerin kazanılmış haklarına yapılacak saldırılar sebebi ile katılım bir hayli yüksekti ve kitle fazlasıyla coşkuluydu. Yürüyüş esnasında sıklıkla “İşçinin kıdemi genel grev sebebi”,” NATO’dan çıkılsın İncirlik kapatılsın”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi”, “Faşizme karşı birleşik işçi cephesi”, “Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet” sloganları atıldı. DİP, ABD emperyalizmini teşhir ederek, işçileri DİP saflarında anti-emperyalist mücadeleye çağırdı. Yürüyüş sonrasında Devrimci İşçi Partisi korteji, “İşçiler birleşin ayrı gayrı yok” sloganı ile Gündoğdu Meydanı’na girdi.

Son yıllara oranla katılımın daha yoğun olduğu 1 Mayıs mitingi, Tertip Komitesi adına yapılan konuşmanın ardından coşkusunu yitirmeden Kardeş Türküler konseri ve halaylar ile son buldu.

Eskişehir’de coşkulu 1 Mayıs mitingi

Eskişehir’de DİSK, KESK, TMOB ve TTB’nin çağrıcılığıyla Odunpazarı Meydanı’nda 1 Mayıs mitingi düzenlendi. Sendikalar ve siyasi partiler saat 10:30’da Atatürk Bulvarı’nda buluştu.

Devrimci İşçi Partisi olarak biz de “Ekmek ve Hürriyet için işçiler birleşin!” ve “Türkiye Nato’dan ve Gümrük Birliği’nden çıksın! İncirlik kapatılsın!” yazılı pankartlarla alanda yerimizi aldık. 1 Mayıs’tan günler önce tekrar gündeme oturan kıdem tazminatı gaspının, işçi ve emekçiler için genel grev sebebi olduğunu sık sık sloganlarımızla vurguladık. Bugün ekmek ve hürriyet mücadelesinin birleştiğini, 1 Mayıs meydanının ekmek ve hürriyet mücadelesinin meydanı olduğunu vurguladık ve haykırdık: “Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet!”

Yürüyüş Odunpazarı Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşün ardından devrim şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Tertip komitesi adına yapılan konuşmaların ve coşkuyla çekilen halayların sonrasında miting sona erdi.