Çorlu'da işçiler kahvaltıda buluştu

Çorlu'da bugün çoğunluğu çeşitli metal fabrikalardan olmak üzere işçiler, 25 Ekim'de yaşamını yitiren yoldaşımız Sevda Alyakut'un ailesi ve Devrimci İşçi Partisi'nin dostları kahvaltıda buluştu. İşçilerin gündemleri yoğun, dertleri ortak olunca kahvaltı boyunca sohbet o denli koyulaştı ki toplantı bölümüne geçene kadar kahvaltı uzun uzun devam etti. Tartışmaya geçmeden önce bir yoldaşımız bireysel emeklilik soygunu, kiralık işçilik yasası ile sermayenin ve hükümetin kıdem tazminatının gaspına yönelik çabaları ve emekçilerin haklarına yönelik OHAL fırsatçılığı üzerine kısa bir konuşma yaptı. Kıdem tazminatının işçi sınıfı için elimizde kalan son iş güvencesi kırıntısı olduğunu, kırmızı çizgimiz olduğunu ve onu savunmak üzere işçi sınıfının güçlü bir cephe örmesi gerektiğini ifade etti.

Bu kısa girişin ardından sözü çeşitli fabrikalardan işçiler aldı. Lüleburgaz'daki EGO fabrikasında işçiler fiili işgalli metal grevleri döneminde Türk Metal'den istifa ederek Birleşik Metal'de örgütlenmiş ve geçtiğimiz yılın sonunda harekete önderlik eden işçilerin işten atılması üzerine bir direniş yaşanmıştı. Bu hareketin öncülerinden bir kadın işçi, EGO'da Türk Metal'den istifa sürecini ve EGO deneyiminden çıkardıkları dersleri aktardı. Başka bir metal işçisi, 2016 yılı başında çeşitli talepleri doğrultusunda fabrikada şalteri indirdiklerini, üretimi durdurdukları, ancak sonrasında örgütlülük ve birlik tam olarak sağlanamadığı için öncü işçilerin işten atıldığını ifade etti. Fabrikaların içten içe kaynadığını, bu tepkiyi doğrul bir kanala yönlendirecek ve yönetecek örgütlenmelerin fabrikaların içinde kurulması gerektiğini söyledi. Bir kamu işçisi iş güvencelerine yönelik baskıyı yoğun bir şekilde hissettiklerini belirtti.

Canlı sohbetler, karşılıklı alınan sözlerle tartışma bölümü de uzun saatler verimli bir şekilde devam etti. İşçilerin bu toplantıların daha sık tekrarlanması, buna benzer birliklerin fabrikaların içine de taşınması gereğinin vurgulaması ve bu yönde yapılacak somut adımların belirlenmesi ile toplantı sona erdi.