Çorlu, Soma işçi katliamına sessiz kalmadı

15 Mayıs tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde, Devrimci İşçi Partisi’nin de içinde bulunduğu siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalardan oluşan dayanışma, Soma Holding işletmesinde yaşanan işçi katliamı hakkında basın açıklaması yaptı. Halkında yoğun katılım gösterdiği eylem Cumhuriyet Meydan’ından Çorlu Belediyesi’nin önüne kadar yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşteki kalabalığın yas içinde ve katillere ne kadar tepkili oldukları atılan sloganlarda kendini gösteriyordu.

Yürüyüşten sonra Çorlu Belediye’sinin önünde kaybedilen işçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonrasında, ortak hazırlanan basın açıklaması metnini bir taşeron işçisi okudu. Basın açıklamasında öne çıkan noktalar şöyleydi.

“Soma’da yaşanan bir doğal afet ya da kaza değildir. Her zaman ki gibi sermayenin gözünü bürüyen daha fazla kar etme hırsıdır. Bu katliamın bir faili özelleştirme ve taşeronlaştırmadır. Katliamın bir faili de güvencesiz işçi çalıştırmaya müsaade eden ve içerdekilerin sayısını bile bilmeyenlerdir. Katliamın katili “mevzuata aykırı” olmadığını açıklayan devlettir. “

Basın açıklaması son yıllarda madenlerde yaşanan işçi cinayetlerinin artışını vurgulayarak devam etti. Aynı zamanda AKP’nin de bu katliamda parmağı olduğu söylendi. Bu katliamın diğer bir failinin de “bu işin fıtratında ölüm var” diyenler olduğu belirtildi.

Eylem şu sözlerle sona erdi,

“Kaybettiğimiz işçi arkadaşlarımıza ve geride bıraktıkları gözü yaşlı ailelerine hepimizin boyun borcu bu katliamın sorumlularının takipçisi olduğumuzu ve hesap soracağımızı göstermektir.”

SERMAYEDEN HESABI, EMEKÇİLER SORACAK!