Çapa Tıp Fakültesi’nde OHAL: Yönetim çalışanı zehirliyor, işçiyi atıyor, şirketi kolluyor, hocayı, öğrenciyi coplatıyor!

Çapa Tıp Fakültesi’nde 40’a yakın çalışanın zehirlenerek acile başvurmasının ardından, üniversite yönetimi bozuk yemek çıkaran taşeron şirketin üzerine gitmek yerine zehirlenme vakasıyla ilgili araştırma talep eden taşeron işçi temsilcisi işyeri İşçi Sağlığı Baş Temsilcisi Cemal Bilgin’i işten attı. Cemal Bilgin’in iş akdini taşeron firma feshettiği halde hem üst işveren sıfatıyla hem de konunun çalışanların, öğrencilerin ve hastaların sağlığını ilgilendirmesi dolayısıyla üniversite yönetimi esas sorumlu olarak öne çıktı.

8 Eylül günü Cemal Bilgin’in işe iadesi için yapılan eylemde de üniversite yönetimi aynı tavrını sürdürdü ve bu sefer güvenlik görevlilerini açıklama yapmak isteyen öğretim üyesi, kamu çalışanı, işçi ve öğrencilerin üzerin coplarla saldırttı. Çıkan arbedede güvenliklerin saldırısı geri püskürtüldü ve Çapa Tıp Fakültesi ana kapısına doğru yürüyüşe geçildi. Çapa Tıp Fakültesi kapısında Cemal Bilgin bir konuşma yaparak taşeron sisteminin sadece sömürü ve güvencesiz çalıştırma anlamına gelmediğini, yemekhanede zehirlenen insanlar dolayısıyla görüldüğü gibi tüm üniversite çalışanlarının, öğrencilerin ve hastaların hayatını tehlikeye attığını vurguladı. Neredeyse çocukluğundan beri Çapa’da işçi olarak çalıştığını belirten Bilgin, “bu dekanlar, rektörler burada yokken ben vardım, buranın ekmeğini yedim, kuruma ve halka sorumluluğumun gereğini yaptım” dedi.

Cemal Bilgin’den sonra Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Taşeron İşçileri Dayanışma Derneği (Taşişder) adına da konuşmalar yapıldı. Cemal Bilgin’in yalnız bırakılmayacağı ve üniversitedeki tüm usulsüzlüklerin hesabının sorulacağı vurgulandı.  İstanbul Üniversitesi yönetimi bir süre öne de Taşişder Kurucu Başkanı Güneş Cengiz’i kurum içinde sürgüne göndererek gündeme gelmişti. Çapa Tıp Fakültesi’nde üniversite bileşenlerinin üzerine güvenlikleri saldırtan yönetim, OHAL dolayısıyla kendi kabahatlerini örtmek üzere işçi ve emekçilere saldırma yolunu benimsiyor.