Bursa'da metal işçileri "Kıdem tazminatıma dokunma" dedi

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde 23 Şubat günü saat 16.30'da metal işçileri kıdem tazminatının kaldırılmasına ve kiralık işçi düzenlemesine karşı eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Birleşik Metal-İş sendikasının kıdem tazminatının fona devredilmesi ve kiralık işçi yasasına karşı iller bazında gerçekleştireceği eylemler Bursa'da başladı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde metal fabrikalarından birçok işçinin katıldığı eyleme sendikalı olduğu için işten atılan Cornaglia işçileri de ''Sendika hakkımız engellenemez'' sloganlarıyla destek verdiler. Basın açıklamasını Birleşik Metal-İş sendikası genel başkanı Adnan Serdaroğlu okudu.

Basın açıklamasında "il il dolaşarak hükümeti teşhir edeceğiz, kıdem tazminatını kaldırtmayacağız" dendi. Patronların sendikalaşma hakkını tanımadığı ifade edilirken, yasasıyla insan onuruna yakışır bir düzen kurulacağı, bu düzenin işçi sınıfının düzeni olacağı, iktidara da işçi sınıfının geçeceği söylendi. Yasa geri çekilene kadar bütün fabrikalarda iş durdurulacağı vurgulandı. İşçinin hakkını gaspettirmeyeceğiz dendi.

Eğitim Sen ve TMMOB'un da katıldığı eylemde işçiler alkış ve ıslıklarla yürüdüler. ''Genel grev, genel direniş'', ''Patronların kölesi olmayacağız'', ''Tazminat hakkımız engellenemez'' sloganlarıyla eylem son buldu.