Bursa’da MEB Yasa Tasarısı Protestosu

26 Şubat Çarşamba günü Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Sen, TBMM'ye sunulan "Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na karşı tüm illerde 1 günlük grev kararı aldı. Bu illerden birisi de Bursa idi.

Ünlü caddesinde toplanan eğitim emekçileri sloganlar eşliğinde Fomara meydanında bulunan AK Parti Bursa İl Başkanlığına yürüdüler. Yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu eylemde "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Her yer rüşvet her yer yolsuzluk" sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından Fomara meydanında yapılan mitingte Türk Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türk memurunu köleleştiren devlet memuru yerine hükümet cariyesi uygulamasını getirecek olan ucube yasa tasarısının geldiği yere geri göndermek için iş bıraktık. Kamu çalışanlarını zenciler ve beyazlar olarak ayıran, yandaş olmayanlara darbe dönemlerini hatırlatan baskıları layık gören zihniyete dur demek için iş bıraktık. Bugün milletin malını, yetimin hakkını deveyi hamuduyla götürürcesine kıtlıktan çıkmış gibi yangından mal kaçırır gibi çalanlara artık yeter demek için iş bıraktık. Okul yöneticilerinin atanmasında siyasi partilerin yöneticilerinin etkili olması, iki yıl önce değiştirilen MEB Merkez Teşkilatı'nın yeniden değiştirilmesi, stajyer öğretmenlere getirilen uygulamalar, eğitimde korkunun hakim kılınması, okulların siyasallaştırılması, sindirilmiş, baskılanmış, ezilmiş eğitimci ordusunun yaratılması, bakanlık teftiş kuruluna düşmanca yaklaşımlarda bulunulması, il eğitim denetmenlerinin taleplerinin karşılanmaması, insanların sosyal statülerinin ellerinden alınması gibi asla kabul edemeyeceğimiz birçok hususu barındıran bu yasa tasarısını şiddetle ve nefretle kınıyoruz"

Yapılan konuşmanın ardından emekçilerin halaylarıyla eylem sona erdi.