Bursa'da emekçiler barış için grevde

DİSK, KESK ve TMMOB'un çağrısıyla 29 Aralık günü ''Savaşa Karşı Barışı Savunalım'' şiarıyla, Bursa Heykel'de bir günlük grev ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Emekçiler basın açıklaması için saat 12:00'de Heykel'de toplandı.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ''Atılan her kurşunda; çocuk, genç, yaşlı her ölümde, boşaltılan her okulda, her yurtta, her hastanede, her kurumda; sokağa çıkma yasaklarıyla yüz binlerce insanın peşinen açlığa, susuzluğa her mahkum edilişinde endişemiz artıyor. Çocukların, kadınların, gençlerin yoksulların kanının aktığı, anaların göz yaşlarının kurumadığı, iki halkın bir arada yaşama umudunun gittikçe tükendiği bir savaşa ne içeride ne de dışarıda asla razı olmadığımızı her defasında dile getirdik. Savaş isteyenler, katliam ve cinayetleri yaygınlaştıranlar şunu çok iyi bilsinler ki, bizler kardeşlerimizin elini sımsıkı tutacak, her koşulda birlikte olacak, birlikte mücadele edeceğiz. İki halkın birlikte yaşama umudunu yok etmeye çalışanlara inat, ortak geleceğimizi kurmak için daha da birbirimize kenetleneceğiz.”

''Saray savaş, halklar barış istiyor'', ''Yaşasın halkların kardeşliği'', "Katil devlet hesap verecek" sloganlarıyla basın açıklaması sona erdi.