BMO Genel Kurulu’nda istibdad ittifakına karşı Demokrat Mühendislerin zaferi!

TMMOB’a (Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği) bağlı BMO’nun (Bilgisayar Mühendisleri Odası) 4. Olağan Genel Kurulu Ankara’da ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesislerinde 10-11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirildi. 

Genel Kurul sonucunda hazırlanan sonuç bildirgesinde, içinde bulunduğumuz OHAL şartları ve baskı ortamına tüm büyük kesimlerin itirazının olduğu ve işsizliğin arttığı, tüm bilişim çalışanlarının düşük ücretlerle, karşılıksız fazla mesailerle, öngörülmeyen esnek çalışma saatleriyle ve güvencesizlikle boğuştuğu tespiti yapıldıktan sonra yeni dönemde BMO’nun bu sorunların çözülmesi için mücadele edeceği belirtildi.

Önceki Genel Kurul’da “Atılımcı Mühendisler” adıyla bilinen AKP-Cemaat destekli grup, bu dönem “Milli Bilişim Grubu” adıyla istibdad ittifakı olarak sahneye çıktı. Grup, Genel Kurul süreci öncesinde yeni üyeliklerin yapılmasının gecikmesini bahane ederek BİMER’e şikayette bulunduktan sonra yasalarda denetleme yetkisi olmamasına rağmen, odanın vereceği cevap süresi beklenmeden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından BMO’ya denetmenler gönderildi. TMMOB’u “Karanlık Odalar” olarak niteleyen basın açıklamalarında bulunan grup, Genel Kurul süresince yasalara aykırı olmasına rağmen BMO aidatlarının düşürülmesini önerecekleri vaadiyle üyeleri yanına çekmeye çalıştı. Tüm bunlara rağmen 11 Mart tarihinde yapılan seçim sonucunda “Milli Bilişim Grubu”nun aldığı 254 oya karşı “Demokrat Bilgisayar Mühendisleri” 794 oyla ezici bir biçimde oda yönetimini kazanmış oldu.