Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 3. Olağan Genel Kurulu 12-13 Mart tarihlerinde Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

2014-2016 döneminde BMO’nun yönetiminde olan AKP’nin listesi olarak bilinen Atılımcı Bilgisayar Mühendisleri’nin bu süre içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren çalışma raporu üyelere ancak 12 Mart günü gerçekleştirilen kurulun hemen öncesinde ulaştırıldı. İçerik olarak özensizce hazırlanmış, doğru bilgiler içermeyen, muallak ifadelerle dolu olan ve yapılmış faaliyetleri içermesi gerekirken yapılmış planları içeren rapor, kurulda söz alan üyeler tarafından çokça eleştirildi. Söz alan bazı üyeler, emekten yana olması gereken BMO’nun işe iade davası devam eden kendi çalışanı Sevil Ulaş’a baskı ve yıldırma uygulamalarından sonra tüm haklarını gasp ederek işten çıkarmasını ve bu konuyla ilgili üyelerine açıklama dahi yapmamasını eleştirdi ve yönetimden açıklama talep etti. Yönetimden çeşitli kişiler söz alıp saatlerce konuşma yapmalarına rağmen üyelerin tüm bu sorularını cevapsız bıraktılar.

13 Mart pazar günü yeni yönetimin ve TMMOB kuruluna gönderilecek delegelerin seçimleri için sandıklar kuruldu. AKP’nin listesi Atılımcı Bilgisayar Mühendisleri isim değiştirerek seçimlere Yenilikçi Bilgisayar Mühendisleri olarak katılırken odanın son dönemdeki atıllığından kurtulup örgütlenmesi, bilgisayar mühendislerinin sorunlarına ve buna bağlı olarak toplumsal meselelere kayıtsız kalmaması gerektiğini savunan Demokrat Bilgisayar Mühendisleri kırmızı liste olarak seçimlere katıldı. Seçimler sonucunda Demokrat Bilgisayar Mühendisleri diğer listenin aldığı 580’e karşı 670 oyla odanın yönetiminde görev almaya ve TMMOB kurulunda delegeler olarak yer almaya hak kazandı. Bu sonuç, önümüzdeki dönemde katılımcı ve demokratik yönetim anlayışını önüne koyan, ücretli ve işsiz mühendislerin haklarını savunan, emekten yana politikalar benimseyen bir odanın inşa edileceğini işaret etmektedir.