BES Antalya Şubesi’nin 8. Genel Kurulu yapıldı

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu 25 Şubat Cumartesi günü Türk Tabipler Birliği toplantı bürosunda gerçekleştirildi. Genel Kurul divan seçimi ve saygı duruşunun ardından, Mustafa Ayar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Geçmiş dönemi değerlendiren Ayar; “AKP’nin işçi düşmanlığına” fazlasıyla vurgu yaptı. Soma’da hayatını kaybeden yüzlerce işçinin, 10 Ekim katliamında hayatını kaybeden 107 işçi ve emekçinin failinin AKP hükümeti olduğunu belirtirken, OHAL döneminde işçi haklarına artan saldırıların ve yasaklanan grevlerin üzerinde durdu.

Açılış konuşmasının ardından, siyasi parti temsilcileri ve konuklar söz alarak konuşma yaptılar. Bu kısımda ÖDP temsilcisi, HDP temsilcisi, DİP temsilcisi, KHK’lar ile işten çıkartılan bir büro emekçisi ve BES MYK üyesi söz alarak konuştular. Konuşmacılar arasında DİP temsilcisi; kiralık işçi bürolarına, Bireysel Emeklilik Sistemi soygununa, 657 güvencesine ve kıdem tazminatının kaldırılmasına değinerek AKP’nin işçi düşmanlığının üzerinde durdu. AKP’nin istibdad rejimi kurmaya çabaladığı bu günlerde sendikal mücadelenin öneminin fazlasıyla arttığını vurgulayan DİP temsilcisi, işçi sınıfının üretimden gelen gücüyle, gerek referandumda gerekse diğer alanlarda gereken cevabı vereceğini belirtti. Konuklardan sonra delegeler söz alarak konuşmalara devam edildi.

Konuşmaların ardından, çalışma raporu, denetleme kurulu raporu ve mali rapor sunularak aklandı. Genel kurul, seçimin ardından sona erdi.