Bel Karper işçisi eylemde: Toplu sözleşme hakkımız! Söke söke alırız!

Çorlu’da Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Bel Karper fabrikasında çalışan işçiler Tekgıda-İş sendikasında örgütlendiler. Bunun üzerine işveren, sendika yetki belgesine itiraz etti. Mahkeme süreci devam ederken bugün fabrika önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. İşçiler, işverenin %3'lük ücret artışını düşük buldukları için ve daha iyi çalışma koşullarına sahip olabilmek amacıyla sendikalı olmaya karar verdiler.

İşçiler, 2008 yılında ilk örgütlenme girişiminde bulunduklarında altı öncü işçi işten atılmıştı. 2011 yılında tekrar girişimde bulunduklarında da yeterli çoğunluğu sağlayamadılar. İki kez başarısız olmalarına rağmen örgütlenme iradesinden vazgeçmeyen işçiler bu sefer çoğunluğu sağladılar ve Tekgıda-İş sendikasında örgütlendiler.

İşçiler arasında görüştüğümüz, 11 yıldır fabrikada çalışan bir işçi yıllardır asgari ücretin çok az üstünde maaş aldığını söyledi. Evli ve ikinci çocuğunu bekleyen işçi, sıkıntıların her geçen gün arttığını, yönetimle görüşmelerinde şartların düzeltileceğinin söylenmesine, defalarca müdürlerinin değişmesine rağmen hiçbir iyileştirme olmadığını aktardı. Başka bir işçi ise aldıkları maaşın geçimlerini sürdürmelerine yetmediğini, kararlı olduklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Basın açıklaması sırasında “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!”, “İş ekmek yoksa, barış da yok!” “Sendika haktır, engellenemez!” sloganları atıldı. Tekgıda-İş sendikasının yaptığı basın açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz:

BEL KARPER İŞVERENİNE UYARI: TOPLU PAZARLIK MASASINDAN KAÇAMAZSIN!

BEL KARPER işçileri sendikal hak ve özgürlüklerini çiğneyen işveren yetkililerini uyarıyor. İşvereni kaçak dövüşmekten vazgeçmeye, işçilerin beklediği toplu sözleşme için masaya oturmaya çağırıyor.
BEL KARPER bir dünya devinin Türkiye işletmesi. Bu dünya devi logosunda tüm dünyaya “gülümsüyor”. Ama reklam yüzü farklı; içi farklı. Yani alacası içinde.

Çünkü BEL KARPER işçileri anayasal haklarını kullanamıyor. Özgürlükleri çiğneniyor.

İşçiler TEKGIDA-İŞ’te örgütlendi. Tamamı sendikaya üye oldu.

Peki, tüm dünyada işçi hak ve özgürlüklerine saygı göstermeyi taahhüt eden, küresel sözleşmelere imza atan işveren ne yaptı?

Hiçbir gerekçesi olmadığı halde yetkiye itiraz etti. Toplu pazarlık masasından kaçtı, zamana oynamaya başladı.

Türkiye’deki klasik işveren manevrası bu. Nasılsa hukuk işlemiyor, nasılsa adalet sistemi yavaş çalışıyor, öyleyse alabildiğine sömür.

EY BEL KARPER işvereni!
Sendikalaşma ile toplu pazarlık hakkı birbirinin ayrılmaz parçası,

Anayasa’nın 90. Maddesi ve uluslararası sözleşmeler ortada,
İtirazının hiçbir hukuki, haklı nedeni yok.

Bunları en az bizim bildiğimiz kadar iyi biliyorsun. Yetki belgesine itiraz etmekle meseleyi suya yazmaya çalışıyorsun. Anlaşıldı ki senin derdin çatışma yaratmak. Sözleşme hakkını gasp etmek, işçiyi kuralsız, savunmasız bırakmak.

YAĞMA YOK BEL KARPER!

Haklarımızı da iyi biliyoruz. Örgütlü gücümüzü de, yapabileceklerimizi de. Sen de dinlesen, öğrensen iyi olur. Bu sana bir uyarı!

TEKGIDA-İŞ ve BEL KARPER işçisi artık hedeflerini ve güçlerini birleştirmiştir. Sendikal hak ve özgürlüklerine, toplu pazarlık hakkına sahip çıkacak, bunun için üretimden ve tüketimden gelen gücüyle mücadele verecektir.
Hak, hukuk, kural ne varsa hepsi bizden yana. Ya saygı göstereceksin, ya da hesabını vereceksin.
TOPLU SÖZLEŞME HAKKIMIZ, SÖKE SÖKE ALACAĞIZ!