Bakırköy mitinginde DİP’in çağrısı: Ekmek ve hürriyet için, işgal, grev, direniş!

14 Aralık Pazar günü İstanbul'da Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda OHAL'in kaldırılması şiarıyla KESK'in öncülüğünde bir miting düzenlendi. KESK'e bağlı sendikalar ile çeşitli sol partiler saat 14:00'te Bakırköy Dikilitaş'ta toplandı ve bu noktadan Özgürlük Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından kitlenin alana girişi tamamlandıktan sonra saygı duruşu ile başlayan miting programı KESK eş genel başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik'in konuşmaları ile devam etti. Konuşmalarda OHAL'in kaldırılması, KHK'ların iptal edilmesi, KHK'larla ihraç edilen binlerce kamu emekçisinin görevlerine iade edilmesi talebi ve bu talepler doğrultusunda mücadele çağrısı öne çıktı.

Devrimci İşçi Partisi, mitinge "Ekmek ve Hürriyet için, İşgal, Grev, Direniş" yazan pankartıyla katıldı. DİP, OHAL'in kaldırılması talebiyle düzenlenen mitinge, OHAL'i yenebilecek tek güç olan işçi sınıfına birlik ve mücadele çağrısı yapma perspektifi ile hazırlandı. “Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet” şiarını sınıfsal bir perspektifle Bakırköy Özgürlük meydanına taşıdı.

Bütün sloganlarında, OHAL kalksın diyen ama grev yasaklarıyla ve diğer işçi düşmanı uygulamalarla OHAL'den nemalanan sermayeyi karşısına aldı. Ortadoğu’daki her türlü gericiliğin arkasında duran, Türkiye’deki üslerinden tüm bölgede kan döken, aynı üsleri ve siyasi nüfuzunu darbe girişimini desteklemek için kullanan ABD emperyalizmini teşhir etti. Bir yandan istibdad rejimi ile mülteci pazarlığı yapan diğer taraftan çıkarları için Türkiye’deki muhalefeti himaye etmeye soyunan, şirketleriyle gelip ucuz emek sömürüsü yapan, grev yasaklarıyla OHAL’i kârlarına kalkan yapan AB emperyalizmini de unutmadı. "Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Kahrolsun Avrupa emperyalizmi" sloganlarını yükseltti. Emperyalizmin bölgedeki tetikçisi olan korsan devlet için “yıkılsın Siyonist İsrail” dedi.

İşçi sınıfının OHAL koşullarında, OHAL'in baskılarına ve yasaklarına karşı mücadele ettiğini, bu konuda en ileri örnek olarak haklarını fabrikaya işgali ile savunan ve alan HT Solar işçilerinin yol gösterdiğini ifade eden sloganlarla yürüdü. Sık sık "HT Solar işçisi yol gösteriyor!", "Daha fazla grev, daha fazla işgal", "Fabrikalar OHAL'e mezar olacak" sloganları atıldı. Metal işçilerinin MESS sözleşmesi bağlamında metal patronlarına karşı devam eden mücadelesinde, metal işçilerini "Metalde greve, yasaklarsa işgale" sloganı ile greve ve grev herhangi bir şekilde yasaklanırsa işgale çağırdı. OHAL KHK'sıyla taşeron işçilerine davanın geri çek şantajı ve bir sürü koşula bağlı olarak kadro verilmesi karşı da taşeron işçilerinin haklarını savunan sloganlarla yürüdü, sık sık "Ayrımsız, Koşulsuz, Taşerona Kadro!" diye haykırdı. Yürüyüş boyunca ve miting alanında "Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet", "Ne istibdad ne darbe, zincirsiz kurucu meclis!" sloganları öne çıktı. Çünkü Devrimci İşçi Partisi, OHAL ve istibdada karşı mücadelenin fabrikalardan ve işyerlerinden yükseleceğini, OHAL ve istibdadı da ancak işçi sınıfının yenebileceğini vurguluyor.