Atlen Yıldırım Eğitim Seminerleri’nin üçüncüsü Manisa’da gerçekleştirildi

Bütün yaz boyunca bir dizi eğitim çalışması yapan Devrimci İşçi Partisi, bu çalışmanın son aşaması olarak düzenlediği Atlen Yıldırım Eğitim Seminerleri’nin üçüncüsünü 28 Ağustos Pazar günü Manisa’da gerçekleştirdi.

Manisa Eğitim Sen bürosunda yapılan seminere Manisalı işçi ve emekçilerin yanı sıra İzmir’den de işçiler katıldı.

Nisan ayında kaybettiğimiz Devrimci İşçi Partisi Merkez Komite üyesi Atlen Yıldırım’a adanan seminerin Ege ayağının “Atlen Yıldırım”  başlıklı ilk oturumundan önce yoldaşımızı anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Bu oturumda ilk olarak Devrimci İşçi Partisi temsilcisi konuştu. DİP temsilcisi Atlen Yıldırım’ın hayatı boyunca işçi sınıfının kurtuluşu için mücadele ettiğini, hatta yatağında son anına kadar mücadele ettiğini, örgütlenme faaliyeti yapmaya devam ettiğini söyledi.

DİP temsilcisinin ardından Atlen yoldaşın eşi Gülizar Yıldırım konuşma yaptı. Gülizar Yıldırım konuşmasında Atlen Yıldırım’ın hayatından kesitler sundu. Atlen Yıldırım’ın hayatını, öğrenmeye ve öğrendiklerini işçi sınıfının mücadelesine uygulamaya adadığını anlatan Gülizar Yıldırım Atlen Yıldırım’ın tek bir an bile devrim mücadelesinden uzak durmadığını, her türlü baskıya rağmen mücadeleye devam ettiğini belirtti.

Atlen Yıldırım oturumunun ardından Armağan Tulunay ‘ın konuşmacı olduğu “Türkiye’de işçi sınıfı mücadeleleri ve sendikalar” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Tulunay,  1872’de tersane işçilerinin greviyle başlayan Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin genel bir kronolojisini çıkartırken, Türkiye işçi sınıfının mücadelesinin önemli virajlarından olan Kavel grevi, 15-16 Haziran ayaklanması, 89 bahar eylemleri ve madenci yürüyüşünün önemi anlattı. İşçilerin sendikalarına üye olmalarının, ama sadece üye olmanın yeterli olmadığını sendikalarına tabandan yapılacak denetimle sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Tulunay, nihai zafer için adresin işçi sınıfının devrimci partisine üye olmak olduğunu belirtti.

“Türkiye’de işçi sınıfı mücadeleleri ve sendikalar” oturumunun ardından Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek’in konuşmacı olduğu “Türkiye’de anti-emperyalist mücadele” konulu oturum gerçekleştirildi.  Levent Dölek konuşmasında Milli Mücadele’den günümüze kadar Türkiye’de anti-emperyalist mücadeleyi analiz etti. Dölek, anti-emperyalist mücadelenin tarihi analizinin ardından Türkiye’deki mücadelenin anti-emperyalist mücadeleden ayrılamayacağını belirtti.

Atlen Yıldırım Eğitim Semineri’nin son oturumunda Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı Sungur Savran “Türkiye’de sınıf mücadeleleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sungur Savran konuşmasının başında Türkiye’nin kendine ait özelliklerini belirledikten sonra 1908 Hürriyet Devrimi’nden 15 Temmuz darbe girişimine kadar Türkiye tarihini sınıflar mücadelesi perspektifinden değerlendirdi.