Atlen Yıldırım Eğitim Seminerleri'nin sonuncusu Antalya'da düzenlendi

25 Eylül Pazar günü "Atlen Yıldırım Eğitim Seminerleri"nin sonuncusu Antalya’da düzenlendi. Etkinlik 18 Nisan günü hayatını kaybeden yoldaşımız Atlen Yıldırım’ın anısına hazırlanmış video gösterimi ile başladı. Atlen Yıldırım Eğitim Seminerleri kapsamında iki ayrı oturum gerçekleştirildi.

Anti Emperyalist Mücadeleler başlıklı ilk oturumun sunumunu Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek gerçekleştirdi. Levent Dölek, Osmanlı’nın son yıllarından günümüze kadar uzanan anti emperyalist mücadelelere değinirken, bu topraklarda anti emperyalist mücadelenin bir gelenek olduğunu vurguladı. İkinci oturum öncesi anti emperyalist mücadeleler sunumuyla ilgili tartışma bölümü yapıldı. Tartışmalar esnasında anti emperyalist mücadelelerin sınıf mücadelesinin gereği olduğu üzerinde durularak, Ortadoğu’nun içinde bulunduğu durum değerlendirildi. Bu kapsamda Ortadoğu halklarının kurtuluş mücadelesinin anti emperyalist mücadelelerden geçtiği vurgulandı.

Türkiye’de Sınıf Mücadeleleri başlıklı ikinci oturumun sunumunu Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı Sungur Savran gerçekleştirdi. Sunumun başında insanlık tarihinin bir sınıf savaşımı tarihi olduğunu vurgulayan Sungur Savran, yaşamımızın her anında sınıf mücadelesi verildiğini belirtti. Sungur Savran, Osmanlı'dan günümüze bu topraklarda yaşanmış sınıf mücadelelerine değindi. Oturumun tartışma bölümünde OHAL'i dağıtacak gücün işçi sınıfı olduğu vurgusu yapıldı.

Etkinlik müzik ve şiir dinletisiyle son buldu.