Antalya'da Soma katliamı protesto edildi

Soma Katliamı'nın ikinci yıldönümünde DİSK-KESK-TMMOB'un çağrısıyla 18:30'da Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıldı. "Kaza değil, kader değil, fıtrat değil, katliam" yazılı pankartın arkasında toplanan kitle "Katillerden hesabı emekçiler soracak!", "Soma'yı unutma! Unutturma!" sloganlarını attı. 
 
Basın açıklamasını DİSK Bölge Temsilcisi Cemal Aybar okudu. Basın açıklamasında Soma'da yaşanan acı gerçeğin nedenlerinin ortada olduğu, bu nedenler ile hesaplaşılmadığı sürece fabrikalarda, madenlerde, inşaatlarda ve tüm çalışma alanlarında bizleri bekleyen yeni Soma'ların yaşanmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi. İşçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden çelişen ve ​özellikle kamuya ekonomik anlamda da yük olan, işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistemlerine son verilmesini istediği, güvencesiz, sendikasız ve kayıt dışı çalıştırılmak istemediği vurgulandı.
 
Basın açıklamasının ardından türkülerle ve şiirlerle eylem son buldu.