Antalya’da Ekim devriminin yıldönümü vesilesiyle söyleşi yapıldı

13 Kasım Pazar günü saat 17:00’de Devrimci İşçi Partisi Antalya il örgütü bürosunda “Devrimci Marksizm Işığında Ekim Devrimi Söyleşisi” gerçekleştirildi. Eğitim emekçilerinin ve turizm işçilerinin ağırlıklı olarak katıldığı etkinlik, açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan yoldaşımız, tarihin sınıf savaşımları tarihi olduğunun altını çizerek kısaca bugüne kadarki ilerici devrimlere ve devrimci kalkışmalara değindi. Ardından söyleşinin sunumunu yapmak üzere sözü bir başka yoldaşımız aldı.

Sunumda birçok başlık altında Ekim devriminin nasıl gerçekleştiğine yer verildi. Ana başlıklar Ekim devrimi öncesinde Rusya'nın siyasal ve toplumsal durumu, işçi ve köylülerin grev ve eylemleri, Bolşevik Parti’nin devrime katkıları ve öncülükleri, Ekim devriminin gerçekleştiği dönem ve sonrasına dair siyasal analizler şeklindeydi.

Yaklaşık olarak yarım saat süren sunumun ardından verilen aradan sonra soru-cevap ve katkı bölümüyle söyleşi devam etti. Bu bölümde katılımcıların iştiraki ve konuya olan ilgisi oldukça yoğundu. Söyleşinin sonuna doğru örgütlü mücadelenin önemine değinilerek kurtuluşun anahtarının işçi sınıfı olduğu vurgusu yapıldı. Ekim devriminin 99. yıldönümünde devrimin önderleri Vladimir Lenin ve Lev Davidoviç Trotskiy’in bir kez daha anılmasıyla etkinlik sona erdi.