Antalya'da 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü

Antalya Kadın Platformu'nun çağrısıyla 8 Mart günü saat 18.30'da Üçkapılar'da toplanmaya başlayan kadınlar "Güvencesizliğe, savaşa, sömürüye, şiddete ve gericiliğe karşı yaşamı savunuyoruz, Mücadeleyi büyütüyoruz" yazılı pankart arkasında Attalos Meydanı'na yürümek ve basın açıklaması yapmak istedi. Kadınların yürüyüş isteğine Antalya Valiliği izin vermedi ve yürüyüşe geçen kadınların karşısına valilik emriyle polis barikatı kuruldu.Yürümek için direnen ve alanı terk etmeyen kadınlar, platform temsilcileri polisle görüşme yaparken "Kadınlara değil çetelere barikat","Yasaklar sizin, meydanlar bizimdir", "Yaşasın 8 Mart, yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganlarıyla polisi ve valiliği protesto etti.

Antalya'da 10 Ekim Ankara katliamından bu yana yapılan hiç bir yürüyüşe izin vermeyen polis, kadınların iradesi karşısında barikatı kaldırdı ve kadınlar Üçkapılar'dan Attalos Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.Yürüyüş sırasında sık sık "Kadın, yaşam, özgürlük","Jin, Jiyan, Azadi","Erkek vuruyor, devlet koruyor","Kiralık çalışmam, kıdemimi kaptırmam" sloganları atıldı. Attalos Meydanı'nın karşısında saat kulesi önünde yürüyüşü tamamlayan kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Basın metni, Türkçe ve Kürtçe olmak üzere iki dili olarak okundu. Antalya Organize Sanayi bölgesinde çalışan Elif Bilen Taş tarafından okunan basın açıklamasında kadınların, kamu hizmetlerinin özelleştirildiği 657 iş güvencemize yönelik esnek-kuralsız, güvencesiz, performansa dayalı çalışmanın yaygınlaştırıldığı, iş yükünün her geçen gün arttığı bir ortamda, düşük ücretle çalışmaya ve işsizliğe mahkum edildiğine değinildi.

Basın açıklaması kadınların taleplerini okumasıyla bitirildi. Basın açıklaması sonrası hep bir ağızdan atılan "Yaşasın kadın dayanışması" sloganı ve alkışlarla birlikte eylem sona erdi.