Antalya Kadın Platformu'ndan "Komisyon kararınızı tanımıyoruz" protestosu

Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonunun geçtiğimiz gün Meclis'e sunduğu rapor ile kadın ve çocuk haklarının çok büyük ölçüde yok etmeye çalışmaktadır. Buna karşı Antalya Kadın Platformu'nun çağrısı ile 26 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Attalos Heykeli'nde bir araya gelen kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kadın Platformu adına basın metnini Aysel Aydın okudu. Yapılan açıklamada "Rapora baktığımızda yıllardır kadın mücadelesiyle kazanılan hakların bir bir geri alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Hem şiddet başvurularında, hem de boşanma davalarında uzlaşma ve ara buluculuk uygulamasının zorunlu olarak uygulanmasını, 6284 sayılı yasa çerçevesinde yapılan koruma kararı başvurularında belge aranması, belge yok ise koruma kararının en fazla 15 gün için verilmesi, kadınları yalnızlaştırma ve güçsüzleştirme amacıyla aile hukukuna ilişkin tüm davalarda duruşmaların gizli yapılmasını, boşanmaları engellemek adına İlahiyat Fakültesi mezunlarının aile danışmanı olarak görevlendirilmesini, yoksulluk nafakasının verilmesini belli bir süre ile kısıtlayarak nafaka süresi bitmiş ve yoksulluğu devam eden kadınlara cinsiyetçi iş bölümünün uzantısı olan mesleki kurslar vermeyi çözüm olarak gören bir dizi engelleme, baskı ve korumasızlıkla karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi. Ayrıca araştırma komisyonu raporunda ortaya çıkan bu tabloya karşı mücadeleyi yükseltecekleri vurgulanan basın açıklaması şu cümlelerle bitirildi; "Bizler, ailenin korunması gayesi ile daha çok kadının öldürülmesine, kadınların şiddet gördükleri evliliklerine boşanmayı engelleyen iktidar politikaları nedeniyle katlanmak zorunda bırakılmalarına, tecavüzcülerin mükafatlandırılmalarına, çocukların cinsel sömürüsüne, tecavüzcüsüyle evlendirilmelerine zemin hazırlayan bu rapordaki önerilerin yasal metinlere geçmesine, evrensel hukukun yerini şer'i hukukun bırakılmasına izin vermeyeceğiz."

Antalya Kadın Platformu'nun düzenlemiş olduğu basın açıklaması "Tecavüzü aklama, failleri yargıla!", "Esnar'ı değil çocukları koru!", "AKP yasanı al başına çal!" sloganları ile son buldu.