Ankara’da kamudan ihraç edilenlere ilişkin basın açıklaması yapıldı

KESK Ankara Şubeler Platformu’nun çağrısıyla, 672 sayılı kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kamu emekçileriyle dayanışmak için 03 Eylül Cumartesi günü Ankara Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yapıldı.

Saat 14:00’te başlayan basın açıklamasında, basın metnini Ankara Eğitim Sen 4 No’lu Şube başkanı okudu. Açıklamada yaşanan ihraçlara bakıldığında darbecilerle mücadele söyleminin gerçeği yansıtmadığını, ihraçların hangi gerekçelerle yapıldığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklanması gerektiğini söyledi. Kamuda gerçekleştirilen ihraçların hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapıldığını vurgulayarak “Cumhurbaşkanı tarafından ‘Allah’ın bir lütfu’ olarak değerlendirilen 15 Temmuz darbe süreci, hükümet tarafından kendilerinden farklı düşünenleri de tasfiye etmek için bir fırsat olarak kullanılmıştır” dedi.

Basın açıklaması Ankara Üniversite’sinden ihraç edilenler arasında bulunan Aysun Gezen konuşmasından sonra sona erdi.