Ankara’da Gerçek gazetesi okur toplantısı

Ankara toplantı

Devrimci İşçi Partisi, 4 Kasım Pazar günü Ankara’da Türkiye’nin ekonomik krizi, siyasi krizi ve bu krizlerden nasıl çıkılacağı konularını gündeme aldığı bir toplantı düzenledi.

Açılış konuşmasıyla toplantıyı başlatan yoldaşımız yaşadığımız ekonomik krizin dinamiklerini anlatarak işçi sınıfının bu krizlerden nasıl etkilendiğini güncel örneklerle ortaya koydu. Krizin sebeplerini 2008’de başlayan Üçüncü Büyük Depresyon, Türkiye’nin dışa bağımlı ekonomisi ve AKP’nin son 16 yılda uyguladığı neoliberal politikaları olmak üzere üç ana başlıkta katılımcılara anlattı. Bir başka yoldaşımız ise Türkiye’nin siyasi krizlerini; AKP-MHP ittifakı, iktidarın dış politikada izlediği çizgi, burjuva muhalefet partilerinin yerel seçim tavrı çerçevesinde anlattı.

Son sözü Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek aldı. Dölek, yaşanan bu krizin, Devrimci İşçi Partisi’nin ortaya koyduğu emekçi halkın krizden çıkış programı ile aşılacağını belirtti. Krizden çıkış için birleşik işçi cephesinin kurulması gerektiğini vurguladı. İstibdad rejiminde meclisin işlevsiz olduğunu ifade ederek sosyalistlerin sınıfsal zemine yaslanan bir mücadele benimsemesi, bu doğrultuda bir sosyalist odak inşa edilmesi gerekliliğini dile getirdi.

Toplantı sınıf mücadelesini yükseltme ve örgütlenme çağrısı ile sona erdi.