Ankara’da büyük metal grevine destek eylemi

Metal işçilerinin grevi Renault’dan Türk Traktör’e fabrika fabrika, şehir şehir yayılırken Ankara’da KESK, TTB, TMMOB’un çağrısıyla bir basın açıklaması düzenlendi. 23 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Sakarya Caddesine yapılan çağrı ile sendikalar, odalar ve demokratik kitle örgütleri Yüksel Caddesine yürüdü.

Kitle yürüyüş boyunca metal işçilerine desteklerini “İşçi memur el ele mücadeleye!”, “Metal işçisi kazanacak!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!”, “Yaşasın metal işçisinin onurlu direnişi!” sloganlarıyla ve alkışlarla bildirdi.

Yüksel Caddesine gelindiğinde basın açıklaması metnini okuyan KESK Ankara Şubeler Platformu dönem sözcüsü Sultan Kaygılı, 14 Mayıs gecesi Renault işçilerinin başlattığı ve bugün binlerce metal işçisinin katıldığı bu haklı ve onurlu grevi selamlayarak sözlerine başladı. Kaygılı, “Metal işçisi talepleri için direnmekte, patron-sendika işbirliği ve engellemelere rağmen sesini duyurmaya çalışmaktadır” diye devam ederek “Metal işçileri sadece metal patronlarına ve patronların sendikası MESS’e, hak arama yollarını tıkayan, grevlerini bile ‘milli güvenlik ve sağlık’ gibi sudan gerekçelerle yasaklayan siyasi iktidara değil, işçinin hakkın, hukukunu savunmak yerine patronların yanında saf tutan sendikaya karşı da ayağa kalkmıştır.” dedi.

Devrimci İşçi Partisi‘nin de katıldığı eylem “Yaşasın işçilerin, emekçilerin birliği!” sloganı ve alkışlarla son buldu.