Aliağa’da taşerona karşı direniş devam ediyor

İzmir’de bulunan Aliağa belediyesi tarafından 7 Mayıs’ta belediyenin farklı birimlerinde çalışan 103 taşeron işçi kapı önüne konulmuştu. İşçiler belediye karşısında bulunan Demokrasi Meydanı’nda kurdukları çadırlarda direnişlerine devam ediyorlar. Devrimci İşçi Partisi de işçileri yalnız bırakmamak için çaba gösteriyor. 24 Mayıs günü gerçekleştirilen ziyarette de işçilerle, süreçle ve direnişin anlamıyla ilgili konuşmalar gerçekleştirildi.

Alanda bulunan işçiler asıl olarak Genel-İş sendikasının mücadelelerini yeterince sahiplenmediğinden, öteleyici tavır takındığından yakınırken, verilen eylemli desteklerin de sendikalar ve kitle örgütleri tarafından ortak şekilde verilmediği, parçalanmış desteğin birleşik şekilde olması zorunluluğu konusunu vurguladılar. Yapılan konuşmalarda işçiler özellikle sendikal bürokrasinin sendikaları etkisizleştirme yönündeki etkisini öne çıkarırken, sendikaları bu durumdan işçilerin sendika içinde bir araya gelerek yaratacakları kendi iç örgütlülüklerinin kurtaracağına dikkat çektiler. Aliağa işçisinin taşerona karşı verdiği mücadelenin sadece onların değil Soma’daki maden işçisinin de, başka belediyelerdeki taşeron işçinin de, tüm işçi sınıfının mücadelesi olduğuna ve ortaklaşa sahiplenilmesi için yollar bulunması gerektiğini belirttiler. Krizle birlikte işçileri, emekçileri güvencesizleştirme saldırısının azgınlaşacağı ve patronlar tarafından asıl olarak taşeronun yaygınlaştırılmasına yüklenileceğine, bu manada direnişin öneminden bahsedildi.

Aliağa’da gerçekleşen direniş dışında da işçi sınıfı mücadelesinin ezilenlerin mücadeleleriyle ilişkisi ve güncel siyasi konularda da sohbetler gerçekleştirildi.