Ali Serkanlar Ali İsmailler ölümsüzdür

24 Aralık 1997'de Polis tarafından katledilen Ege Üniversitesi öğrencisi Ali Serkan Eroğlu bugün Ege Üniversitesinde dönem arkadaşları ve üniversite öğrencileri tarafından anıldı.

Edebiyat Fakültesinde toplanan öğrenciler ve Ali Serka'nın dönem arkadaşları sloganlarla önce Hazırlık Fakültesine oradan Gıda Mühendisliğine sonra Öğrenci Çarşısına yürüdü.Yürüyüş sırasında “Katil devlet hesap verecek!”, “Hepimiz Ali’yiz öldürmekle bitmeyiz”, ”Ali Serkan Eroğlu kavgamızda yaşıyor” sloganları sıkça atıldı.

Öğrenci Çarsısında yapılan basın açıklamasında Ali Serkan Eroğlu'nun intihar süsü verilerek polis tarafından katledildiği Ali Serkan ve Ali İsmail'in katillerinin okula giremeyeceği belirtildi.Ayrıca Faşistlerin son zamanlarda polis işbirliği ile artan saldırıları karşısında üniversitenin direnişi büyüteceği vurgulandı.

Ali Serkanın dönem arkadaşlarıyla yapılan söyleşinin ardından Vakıf Çarşısı tabelası öğrencilerin insiyatifiyle Ali Serkan Eroğlu yolu olarak değiştirildi.