Akdeniz Üniversitesi'nde tehdit edilen akademisyene destek eylemi

Kürt illerinde yaşanan katliamların durmasına yönelik ülke çapında 1128 akademisyenin imzaladığı basın metni içerisinde Akdeniz Üniversitesi'nden de imzacı olan toplam 12 akademisyen bulunuyor. Bu akademisyenlerden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Maliye Teorisi Anabilim Dalı'nda Öğretim üyesi olan Doç. Dr. Süleyman Ulutürk, "Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Ülkücüleri" isimli faşist grup tarafından fakülte odasının kapısına 18 Ocak Pazartesi tarihinde asılan tehdit ve hakaret yazısıyla tehdit edilmişti.

Bu tehdit üzerine derhal harekete geçen Eğitim-Sen Antalya Şubesi, aynı zamanda üyeleri olan Doç Dr. Süleyman Ulutürk'e karşı yapılan bu çirkin saldırı ve diğer tüm akademisyenler için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Yoğun olarak akademisyen, öğrenci ve üniversite içerisinde bulunan emekçiler ile birlikte Süleyman Ulutürk'ün çalışma arkadaşları da kendisini yalnız bırakmadı. Olanların tek merkezden koordine edildiğinin açıkça ortada olduğunu söyledikten sonra "Baskılar, Tehditler Bizi Yıldıramaz!" sloganları eşliğinde Eğitim-Sen şube başkanı ve KESK dönem sözcüsü Kadir Öztürk basın açıklamasını okudu. Sık sık atılan sloganlarla devam eden basın açıklamasında Öztürk "Cumhurbaşkanı ve AKP hükümeti toplumu kutuplaştıran bir politika izlemekte; yaratılan gerilim Kürt illerinin dışına taşarak üniversitelere, sokaklara yansımaktadır. Tüm bu gelişmeleri ise yetkililer seyretmektedir. Devlet görevlileri adeta AKP'nin memuru haline gelmişlerdir." şeklinde yaptığı açıklamaya "Üyemiz Doç. Dr. Süleyman Ulutürk ve bildiriye imza atan Akdeniz Üniversitesi'ndeki diğer akademisyenlere yönelik herhangi bir saldırının sorumlusu Rektör ve Antalya Valisi olacaktır. Rektörlük derhal gerekli önlemleri almalı, Üyemiz Doç Dr. Süleyman ULUTÜRK'ü tehdit edenleri bulmalı, soruşturma açmalı, adalete teslim etmelidir. Ayrıca bildiriye imza atan diğer akademisyenler için de derhal önlem alınmalıdır." şeklinde devam etti.

"Süleyman Hoca Yalnız Değildir!" sloganlarından sonra Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) temsilcisi Nusret Gürgöz yaşanan tehdit vakası hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu olayın sonuna dek takipçisi olacaklarını beyan eden bir konuşma yaptı. Hemen ardından Büro Emekçileri Sendikası (BES) temsilcisi "Faşist çete lideri Sedat Peker gibilerini akademisyenlerinin üzerine salanlar, bugün de Akdeniz Üniversitesi'nde akademisyenlerimizi tehdit ediyor ve hakaretler savuruyorlar. Buna izin vermeyeceğimizi ve mücadele edeceğimizi bilsinler, akıllarından bunu çıkarmasınlar." şeklinde seslendi.

"Faşizme Karşı Omuz Omuza!", "Baskılar Bizi Yıldıramaz!", "Süleyman Hoca Yalnız Değildir!" sloganları eşliğinde, alkış ve ıslıklarla eylem sona erdi.