Akdeniz Üniversitesi sağlık çalışanları “taşerona hayır” eylemi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan sağlık emekçileri Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası(Dev Sağlık İş), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) ve Türk Tabipleri Birliği(TTB)’nin çağrısıyla Taşeron sistemine karşı eylem ve basın açıklaması yaptı.

Saat 12.30 da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi A blok önünde toplanan sağlık emekçileri “Taşeron sağlığa zararlıdır” sloganlarıyla eyleme başladılar. Basın açıklamasını okuyan Dev Sağlık İş bölge Başkanı Bekir Çivi sözlerine “Soma’da resmi rakamlara göre 301 maden emekçisinin hayatını kaybettiği büyük iş kıyımının üzerinden bir ay geçti. Bir kez daha gördük ki sermayenin sınırsız kar hırsı işçilerin kanıyla, canıyla palazlanıyor.” diyerek başladı. Basın açıklamasında, taşeron sistemin sebep olduğu, sayısı her gün artan iş kazalarına da değinen Çivi; ”Biz sağlık örgütleri, yaşanılan tüm facialardan sonra bu vahşi ve kuralsız çalışma düzeninin kaldırılması, taşeron çalıştırmanın yasaklanması sonucunu çıkarıyoruz.” dedi. Hükümetin Soma’daki işçi katliamı sonrasında taşeronu kaldırmak yerine yaygınlaştırdığını, 30 Mayıs’ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen yasa tasarısı “torba yasa”nın taşeron sisteminin işine yarayacak koşullar sağladığını dile getirdi. Çıkarılmak istenen yasa ile 150 bine yakın taşeron işçi ile birlikte sağlık çalışanlarının da mağdur olacağını söyleyen Çivi, taşeron sağlık işlerinin geleceğinin ve halkın sağlığının taşeron şirketlerin insafına bırakıldığını söyledi.

Basın açıklamasını ”Bizler, bu ülkede sağlık ve sosyal hizmet üreten emekçiler olarak insanca yaşam ve güvenceli iş talebimiz için mücadele edeceğiz. Biz, sağlık emekçilerinin insanca koşullarda yaşayıp çalıştığı bir ülkede yaşamak için AKP’nin torba yasasına ve taşerona hayır diyoruz.” sözleriyle tamamlayan Bekir Çivi’nin ardından sağlık emekçilerinin  “Sağlıkta taşeron ölüm demektir ”, ”Zafer direnen emekçinin olacak”, “Toplu sözleşme hakkımız, grev silahımız” sloganlarıyla eylem bitirildi.