AD Demirel işçileri alacaklarını istiyor

Kocaeli'de bulunan AD Demirel fabrikası, Kasım 2014'de iflasını ilan etmişti. İşçilerin alacaklarını ödemeyi söz veren patron, alacakları 9 aydır ödemedi.

Bunun üzerine işçiler fabrikaya "Alacaklarımız derhal ödensin" pankartını astılar ve fabrika önünde nöbete başladılar. İşçiler, 2 aylık maaş, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve maaş farkı ücretlerini istiyorlar. Fabrika önünde ziyaret ettiğimiz işçiler, alacaklarının ödenmemesi durumunda ise 30 Haziran'da fabrika önünde çadır açacaklarını belirtiyorlar. AD Demirel işçileri daha önce patronun İstanbul Vaniköy'deki villası önünde de eylem yapmışlardı.

Defalarca ödeme sözü verildiği, patronun da ödemeye gücü olduğunu belirten işçilerin bir kısmı da Ankara'daki Atilla Doğan Holding genel merkez önünde nöbet tutuyorlar.