14. Karaburun Bilim Kongresi’nde “Sınıf Mücadelesi ve Sosyalist Siyaset” konuşuldu

4-7 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen 14. Karaburun Bilim Kongresi’nin son günü, son oturumunda çeşitli siyasi partilerden temsilcilerin katılımıyla “Sınıf mücadelesi ve sosyalist siyaset” başlıklı kapanış oturumu düzenlendi.

Yürütücülüğünü Yasemin Özgün’ün yaptığı oturuma, Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek; EMEP, Halkevleri, TİP, KKP, SYKP, ÖDP’ den birer temsilci katıldı. Oturumda katılımcılara üç soru soruldu ve bu sorulara cevaplar verilmesi istendi. Oturumun ilk sorusu: “Günümüzde demokrasi mücadelesi işçi sınıfı öncülüğünde yürütülmesi gereken bir mücadele hattı mıdır? İşçi sınıfıyla beraber siyasallaşmış, bütünleşik bir mücadele hattı nasıl yazılabilir?” Oldu. Soruya kapsamlı bir yanıt veren Levent Dölek, işçi sınıfıyla organik bir bağ kurmak ve stratejik olarak işçi sınıfının içerisinde mevzilenmek gerektiğiyle söze başladı.

Verilen diğer cevaplardan yola çıkarak, demokrasi ve sınıf mücadelesinin bütünleşmesiyle ilgili bir sağduyunun hâkim olduğunu ancak bu sağduyuyu bilimsel ve diyalektik temele oturtmak gerektiğini; sermayeden, kapitalizmin en yüksek aşaması ve dünya sistemi olan emperyalizmden bahsetmeden bugün sınıf mücadelesinden bahsedilmeyeceğini belirtti. TÜSİAD, MÜSİAD, Koç, Sabancı’nın ve ayrıca Amerikan ve büyük kesimlerce demokrasi timsali atfedilen Avrupa emperyalizminin, Türkiye’de bugün gerçek anlamıyla ekmek ve hürriyet mücadelesinin düşmanı olduğunu vurgulayan Dölek, bugün sınıf mücadelesi verdiğini söyleyenlerin, karşısına TÜSİAD’ı, Koç’u, Sabancı’yı ve emperyalizmi almadığı sürece burada sınıf mücadelesinden bahsedilemeyeceğini söyledi. Sermayeyi yenilgiye uğratmayan, sermayeyi yenilgiye uğratacak bir sınıf mücadelesi vermeden bir demokrasi ve hürriyet mücadelesi vermenin söz konusu olmadığını belirtti.

Devrimci İşçi Partisi adına izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Levent Dölek, burjuvaziden, sendika bürokrasisinden bağımsız bir sınıf siyaseti odağı oluşturma çağrısının altını tekrar çizerek konuşmasını sonlandırdı.