Yunan halkı kapitalistlere muhtıra verdi!

Seçimler bir uyarıdır. Yunan halkı kapitalistlere muhtıra vermiştir. Sosyal yamyamlık paketlerine “hayır!” demiştir. Ama bu referandum benzeri seçimler hiçbir şeyin çözümü olamaz. Çözüm, seçimin anlamının sosyal yamyamlığın reddi olduğu gerçeğine yaslanarak kemer sıkmaya derhal son verilmesi için kitle mücadelelerini hemen başlatmaktadır. Çözüm, Yunan işçi sınıfının ve halkının isyanında, devrimde. Kardeş partimiz EEK bu yönde dur durak bilmeksizin çalışıyor.

Yunan işçi sınıfı ve emekçileri, troykaya (AB-İMF-Avrupa Merkez Bankası) ve Yunan burjuvazisine esaslı bir Osmanlı tokadı çarptı. Yunan kapitalizminin ayakta kalması için ülkeye kredi açılması karşılığında halkın canını çıkaran kemer sıkma paketlerini savunan iki  büyük parti, Nea Dimokratia (Yeni Demokrasi) ve Pasok (Pan Helenik Sosyalist Parti) oyların sadece üçte birini aldılar. Oyların üçte ikisi, kemer sıkma politikalarına karşı çıkma niyetiyle kullanıldı. Yunan halkı, referandum gibi bir seçimde, AB kapitalizmini kurtarmak için yoksullaşmaya  “hayır!” dedi.

Parlamenter sistemdeki toprak kaymasının ne kadar sarsıcı olduğunu anlatmak kolay değil. Yeni Demokrasi 1993-2009 arasındaki parlamento seçimlerinde % 38-47 arasında oy almışken, bugün birinci parti olarak çıktığı seçimlerdeki oy oranı % 18,9. Pasok’un 1993-2009 seçimlerinde oy oranı da % 38-47 arasında değişmiş. Bugün ise % 13,2 ile Syriza’nın (% 16,8) ardından üçüncü parti konumuna düşmüş durumda. 2009’da % 44, halkı inim inim inlettikten sonra % 13,2. İşte halkın adaleti!

Daha özet söyleyelim: Yunan burjuvazisinin iki mutemet partisi 1993-2009 arasında parlamento seçimlerinde birlikte oyların % 78-88 arasında bir oranını alırken 2012’de sadece % 32’sini aldılar! Çöküntü! İflas! Yok oluş!

Kurtuluş kolay değil

Buna rağmen, Yunan işçi sınıfı ve emekçileri için kapitalizmin büyük krizinin pençesinden kurtulmak o kadar kolay değil. Çünkü ücretleri düşüren, emeklilik maaşlarını mahveden, işsizliği % 20’nin üzerine, genç işsizliğini % 50’nin üzerine çıkartan, sosyal hizmetleri yerle bir eden, serbest meslek sahiplerini bile süründüren sosyal yamyamlık paketlerinin taraftarları büyük bir hezimete uğramış olsa da, karşılarında kazananlar çeşit çeşit ve çoğu hiç güvenilemeyecek türden. Bunların tek ortak yanı, Yunan siyasi terminolojisinde, AB’nin kemer sıkma programlarını muhtıra biçimi altında vermesi yüzünden “muhtıra karşıtı” olmaları.

Bir kere, 2009 seçimlerinde % 5,6 oy alarak meclise giren Karacaferis liderliğindeki faşizan LAOS kemer sıkmaya vermiş olduğu desteğin cezasını çekerek ufalanırken, gerçek faşist grup Altın Şafak, büyük bir sıçrama yaparak % 7 ile meclise girdi. Tepki oyları arasında bir de sağcı milliyetçi Bağımsız Yunanlar partisi var (% 10,6). Bu ikisinin oyları ND-Pasok oylarına eklendiğinde % 50 ediyor. Yani ülkenin yarısı düzen partilerine oy vermiş.

Solda birinci parti, bütünüyle reformist, sol liberal denebilecek Syriza koalisyonu. Oyların % 16,8’ini almış. Syriza büyük bir atılım yapmış durumda: Bundan önceki seçimlerde en fazla % 5 almış bir ittifak çünkü. Onu ülkenin güçlü resmi “komünist” partisi KKE izliyor: % 8,5. KKE’nin elde ettiği sonuç tam bir hayal kırıklığı yaratacaktır. Parti 2007 seçimlerine göre (% 8,2) neredeyse hiç ilerlememiş; 2009’daki son parlamento seçimleriyle (% 7,5) karşılaştırıldığında ise sadece bir puan kazanmış. İşçi sınıfının kalbi Atina ve Pire’nin her iki bölgesinde de KKE’nin oy oranı düşmüş durumda! Üçüncü sırada ise Syriza’dan sağa doğru bir kopuş olan Demokratik Sol var: % 6,1. Solda başka partiler de var. Ekolojistler ve Pasok’tan kopan Demokratik İttifak meclise girmek için baraj olan % 3 dolayında dolaşıyor. Bunların yanı sıra reform ile devrim arasında salınan Antarsya koalisyonu var. Ayrıca, önceki seçimlere göre oylarını arttıran kardeş partimiz EEK var. Muhtıra karşıtı solun toplam oyu % 40’a yaklaşıyor! 1974’te çok partili yaşama dönüleli beri görülmemiş bir sonuç bu! Bu tür partilerin bugüne kadar almış olduğu en yüksek oran % 13-15 arasında!

Özet şu: burjuvazinin iki ana partisi, eski gücünün neredeyse üçte birine düşerken, muhtıra karşıtı sol neredeyse eskisinin üç katına yükselmiş durumda. İki düzen partisinin oy oranı % 33, muhtıra karşıtı solun neredeyse % 40!

Ama unutmamak gerekir ki, muhtıra karşıtı sol partilerin en güçlüleri her an çizgi değiştirebilecek reformist partiler. Bazıları da muhtıranın (yani sosyal yamyamlık paketlerinin) reddedilmesinden değil, sadece yeniden müzakeresinden yana.

Kaos Yunanca bir kelimedir

Meclisteki yeni sandalye dağılımına göre ND ile Pasok’un toplam milletvekili sayısı hükümetin kurulup güvenoyu alabilmesi için gerekli çoğunluğu sağlayamıyor: 300 milletvekilinin 149’u ya da 150’si bu iki partide. Yani bu seçimlerden çıkacak bir hükümetin en az üç partinin koalisyonuyla kurulması gerekecek. Haberler doğru ise, Pasok’un yeni lideri Venizelos, Syriza’ya muhtırayı gözden geçirmek amacıyla birlikte hükümet kurma çağrısı yapmış. Anlaşılan ufalanan Pasok, radikal bir muhalefetle yeniden güç kazanmaya çalışacak. Tabii bu, Yunanistan’ın kemer sıkma programının neredeyse sahipsiz kalması anlamına gelir. Diğer taraftan, bu sonuçlar kimseyi tatmin etmeyeceği için yeni bir erken seçime de gidilebilir.

Bu senaryoların dışında birçok başka senaryo da mümkün. Ama bu istikrarsızlıktan çıksa çıksa borçlarını ödeyemeyen, iflas eden bir Yunanistan çıkar. AB burjuvazisinin İMF’nin yardımıyla ve Yunan sınıf kardeşlerinin desteğiyle iki yıldır büyük zahmetle oluşturduğu strateji, öyle görünüyor ki çökecek. Yunanistan belki de düzensiz biçimde iflas ilan edecek ve/veya avro sisteminin dışına çıkacak. AB’yi ve dünyayı güç günler bekliyor.

Seçimler bir uyarıdır. Yunan halkı kapitalistlere muhtıra vermiştir. Sosyal yamyamlık paketlerine “hayır!” demiştir. Ama bu referandum benzeri seçimler hiçbir şeyin çözümü olamaz. Çözüm, seçimin anlamının sosyal yamyamlığın reddi olduğu gerçeğine yaslanarak kemer sıkmaya derhal son verilmesi için kitle mücadelelerini hemen başlatmaktadır. Çözüm, Yunan işçi sınıfının ve halkının isyanında, devrimdedir. Kardeş partimiz EEK bu yönde dur durak bilmeksizin çalışıyor.

 

Barajı geçen partilerin sonuçları

                                          Oy yüzdesi           Sandalye sayısı

ND (Yeni Demokrasi)          18,8                         108

Syriza                                      16,8                            52

Pasok                                     13,2                            41

Bağımsız Yunanlar              10,6                            33

KKE                                          8,5                             26

Altın Şafak                               6,9                             21

Demokratik Sol                      6,1                             19