Yanacak yine kamp ateşimiz kızıl kızıl!

Bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz uluslararası eğitim kampını bu defa 1918 Alman devriminin büyük önderlerinden Rosa Luxemburg’a adıyoruz. Rosa Luxemburg tarihin ancak işçi sınıfının mücadelesiyle ilerleyebileceğine, ezilenlerin burjuvazi ile savaşında ancak işçi sınıfının lokomotif görevi görebileceğine inanıyordu. Biz de işçi sınıfına olan inancımızla Rosa Luxemburg Eğitim Kampı’nı örgütlüyoruz.

Eğitim kampımızı Rosa Luxemburg’a adayarak onun pratik mücadelesinin yanında teori alanına yaptığı katkılarla kampımızın eğitimin programını belirledik. 2014 yılı yalnızca işçi mücadelerinin yılı değil, aynı zamanda I. Dünya Savaşı’nın da 100. yılına denk düşüyor. Emperyalist güçlerin elleriyle Ortadoğu adeta bir mezbaha dönüştürülmüşken ve tüm coğrafyayı derinden etkileyecek savaşlar yaşanırken, sosyalistlerin savaş konusundaki tutumlarından nasıl taraf olacağına, enternasyonalizmin gerekleri ve üzerimize yüklediği görevlere bir dizi konunun işleneceği, derinlikli tartışmaların yaşanacağı bir kamp gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

I. Dünya Savaşı karşısında Bolşevikler, Türkiye’deki durum, Rosa Luxemburg’un hayatı ve Marksizmin içindeki yeri, teorik katkıları gibi konularda seminerlerin düzenleneceği kampa, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir eğitim faaliyeti ile hazırlık yapılıyor. Eğitim faaliyeti sırasında Rosa Luxemburg’un Rus devrimi üzerine yaptığı çalışmalara dair çeşitli kaynaklar okunuyor. Onun yazılarına Lenin’in Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması ve Sosyalizm ve Savaş kitapları ile Sungur Savran yoldaşımızın Avrasya Savaşları isimli kitabı eşlik ediyor. Bu eğitim faaliyetleri kamp sırasında işçi ve emekçilerin, kadın ve gençlerin katılımı ile taçlanacak. Sadece Türkiye’den değil Arjantin, Yunanistan, İtalya, Ukrayna, Kıbrıs ve Bulgaristan’dan yoldaşlarımızın katılımıyla kampımız bir enternasyonalizm şölenine dönüşecek.

Kamp programının bir diğer ayağı olan pratik alanda ise katılımcıları önümüzdeki bir yılın mücadelelerine hazırlayacak atölyeler tasarlandı. Düzenleyeceğimiz atölyeler, işyerlerinde sendikal örgütlenmeden, ajitasyon ve propaganda yöntemlerine, 90lıları sınıf siyasetine kazanacak bir tarzda gençlik ve öğrenci alanında örgütlenmekten enternasyonalist faaliyete, kadın kurtuluş mücadelesinin güncel meselelerinden faşizme karşı mücadelede pratik görevlere değin bir dizi alanda pratiğimize ışık tutacak, yol gösterecek.

Devrimci mücadelemiz, elbette kültür ve sanat etkinliklerimize de yansıyacak. Kamp katılımcılarının yaratıcılığıyla düzenleceyeğimiz tiyatromuz, yine katılımcıların katkılarıyla kolektif olarak hazırlanacak müzik dinletileriyle devam edecek. Yapacağımız film gösterimi sonrasındaysa filme dair tartışmalarla kampımızı zenginleştireceğiz.

Önümüzdeki günlerde büyük mücadeleler bizi bekliyor. Sokaklarda, meydanlarda, üniversitelerde, işyerleri ve fabrikalarda mücadelemizi kazanabilmek için, birikimimizi arttırıp moral depolayacağımız  Rosa Luxemburg Eğitim Kampı’nda buluşalım! Dostların arasında, güneşin sofrasında bir araya gelelim!

Rosa Luxemburg Eğitim Kampı Programı

27 Ağustos 2014 Çarşamba

08.00 – 12.00 : Odalara yerleşme

12.00 – 15.00 : Yemek ve Serbest zaman*

15.00 – 17.30 : Devrimci Marksistler açısından I. Dünya Savaşı (Atlen Yıldırım & Kutlu Dane)

18.00 – 19.00 : Atölyeler: 1.Tiyatro/ 2.Müzik/ 3.Fotoğraf çekimi, haber yazımı, sosyal medya

19.00 – 20.15 : Yemek

20.30 – 22.00 : Atölyeler: 1. 90lılar sınıf siyasetine / 2. İşyeri örgütlenmesi

22.00 – 00.00 : Ege denizi kararınca: Serbest zaman

28 Ağustos 2014 Perşembe

08.30 – 09.30 : Kahvaltı

09.30 – 12.00 : Rosa Luxemburg: hayatı ve emperyalizm karşısındaki tavrı (Armağan Tulunay & Özgür Öztürk)

12.00 – 16.00 : Yemek ve Serbest zaman*

16.00 – 17.45 : Halk isyanı sonrası sol ve DİP ( Selçuk Koçoğlu)

18.00 – 19.00 : Atölyeler: 1.Tiyatro/ 2.Müzik/ 3.Fotoğraf çekimi, haber yazımı, sosyal medya

19.00 – 20.15 : Yemek

20.30 – 00.00 : Ege denizi kararınca: Film gösterimi & tartışma

29 Ağustos 2014 Cuma

08.30 – 09.30 : Kahvaltı

09.30 – 12.00 : Rosa Luxemburg’un Rus devrimi karşısındaki tavrı, Marksizmin tarihindeki yeri (Ece Ertan & Sungur Savran)

12.00 – 14.30 : Yemek ve Serbest zaman*

15.00 – 17.45 : Uluslararası Oturum: Dünyada siyasal durum ve görevler

18.00 – 19.00 : Atölyeler: 1.Tiyatro/ 2.Müzik/ 3.Fotoğraf çekimi, haber yazımı, sosyal medya

19.00 – 20.15 : Yemek

20.30 – 22.00 : Atölyeler: 1. Grev ve direniş ziyaretlerinde davranış & eylemde duruş / 2. Enternasyonalist Faaliyet

22.00 – 00.00 : Ege denizi kararınca: Tiyatro gösterimi ve Müzik dinletisi

30 Ağustos 2014 Cumartesi

08.30 – 09.30 : Kahvaltı

09.30 – 12.00 : Cumhurbaşkanı seçiminden sonra Türkiye (Sungur Savran)

12.00 – 16.00 : Yemek ve Serbest zaman*

16.00 – 17.45 : Atölye: Kadın mücadelesinin güncel sorunları ve DİP’in yaklaşımı

18.00 – 19.00 : Atölye: Ajitasyon ve Propaganda

19.00 – 20.15 : Yemek

20.30 – 00.00 : Ege denizi kararınca: Tiyatro atölyesinin gösterisi, Müzik atölyesinin dinletisi ve diğer atölyelerin paylaşımları

31 Ağustos 2014 Pazar

08.30 - 09.30: Kahvaltı

10.00 - 11.45: Kapanış oturumu

12.00 - 13.30: Yemek

(*): Serbest zaman içerisinde çeşitli turnuvalar ve atölye çalışmaları da yapılacaktır.