Soma’ya selam, taşerona devam!

Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in taşeron işçilerine, yasalarda zaten var olan hakları vereceğini iddia ettiği göz boyama yasa tasarısı, bir o yöne bir bu yöne değiştirildi. Bu konudaki hükümlerin içinde yer aldığı torba yasa, kısa bir süre içerisinde mecliste oylanacak. Bilindiği gibi, tasarı meclise ilk geldiğinde Soma vesilesiyle madencilere verilen bir-iki hak kırıntısının yanına taşeron uygulamasını eskiden olduğuna göre çok daha fazla yaygınlaştırmayı sağlayacak hükümler içeriyordu. Şimdi bu hükümlerin önemli bir bölümü geri çekildi. Başka konularda olduğu gibi (vergi, sigorta primi ve benzeri kamu alacaklarında kısmi af, Kürt halkına çerçeve yasa vb.) Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçiminden önce mümkün olduğu kadar sempati kazanmaya çalışıyor. Buna izin vermemeliyiz. Öncü işçiler, sınıfın bütününe sorunun sadece ertelenmiş olduğunu, cumhurbaşkanı seçiminden, en geç genel seçimlerden sonra ağır bir şekilde gündeme geleceğini anlatmalı. Torba yasanın taşeron bakımından içeriğinin özeti şu: “Taşeron işçilere müjde” başlığıyla sunulan yasa tasarısında, son değişikliklerle birlikte bir gerileme olmasa da müjde falan da yok! Eski zalim uygulama devam ediyor! Buna karşılık, torba yasada, başta kamu emekçilerinin iş güvencesi ve özelleştirme konularında olmak üzere bir dizi olumsuz hüküm yer alıyor.

Torba yasada dikkat çeken başlıklar şöyle:

1- Benim memurum düzeni

İdari Yargılama Usulünde yapılan değişikliklere göre kamu emekçilerinin iş güvencesine büyük bir darbe indiriliyor. Buna göre kamu emekçileri hakkındaki atama, görev değişiklikleri ve memuriyetten alma kararlarına karşı idari yargı yolu fiilen kapatılıyor. Atama, görev değişikliği, görevden alma ve memuriyetten çıkarmayla ilgili idari yargı tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanma süresi 30 günden 2 yıla çıkarılıyor. Özcesi, AKP, siyasi olarak cezalandırmak istediği kamu emekçisini istediği gibi sürgün edebilecek, işten çıkartabilecek. Devlet dairelerinde kapıkulu sistemini getirecek.

2- Özelleştirmelerin iptali

Özelleştirilen kurumlarla ilgili idari yargı tarafından verilen iptal kararlarının uygulanması engelleniyor. Danıştay'ın kararıyla iptal edilen özelleştirmelerin iade edilmesi imkansız hale geliyor.

3- Madencilere çalışma saati oyunu

Yer altındaki çalışma saati günlük 6 saatten haftalık 36 saate indiriliyor. Ama sadece yer altında. Kelime oyununa dikkat. Demek ki maden işçisi, yer üstüne çıktığında kalan çalışma süresini tamamlayabilecek. Madenciler haftalık çalışma süresi, haftalık 36 saate indiriliyor gibisinden aldatmacalara aman dikkat! AKP yeni bir Ali Cengiz oyununa başvuruyor. Madencilerin toplamda çalışma saatlerinin indirilmesi gibi bir düzenleme yok.

4- Taşeronun yaygınlaştırılmasına devam

Torba yasada taşeron düzeninin yaygınlaştırılmasının önünü açan bir dizi teknik hüküm var. Başta kamu olmak üzere taşeron işçilerin durumunu düzelten hiçbir madde yok.