Soma katliamına ilişkin dayanışma mesajları

Devrimci İşçi Partisi, çeşitli Avrupa ülkelerinin çeşitli kurumlarından Soma’da yüzlerce maden işçisinin kapitalizmin ve AKP hükümetinin politikalarının kurbanı olduğu katliamın ardından mesajlar aldı. Aşağıda bu mesajların bazılarını yayınlıyoruz. Mesajlar İngilizce’den Türkçe’ye Serhat Çetin tarafından çevrildi.

Macaristan:

Sevgili arkadaşlar ve yoldaşlar,

En az 230 maden işçisinin hayatını kaybettiğini öğrendiğimizde çok sarsıldık, büyük üzüntü duyduk; bu büyük kaybınız için en içten baş sağlığı dileklerimizi iletiriz. Sürekli olarak aklımızdasınız; ve en içten bir şekilde duygularınızı paylaştığımızı ve içerde sıkışıp kalan işçilerin yeryüzüne çıkmasını umut ettiğimizi lütfen biliniz.

Dostlukla.
Matyas Benyik,
ATTAC Macaristan Derneği Başkanı
Macaristan Karl Marx Topluluğu yönetim kurulu üyesi

Portekiz:

Portekiz’deki Yeni Lizbon Üniversitesi’nin Emek ve Sosyal Çatışmalar Küresel Tarihi Araştırma Bölümü (FCSH), Soma’da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve yas tutmakta olan tüm Türk işçilerine en içten başsağlığı dileklerini göndermektedir. Türkiye Başbakanı Erdoğan’ın 21. yüzyıldaki çalışma koşullarını ve güvenliğini iyileştirebilecek tüm teknolojik ve bilimsel gelişmelere rağmen neredeyse 300 madencinin hayatına mal olan felaketi, İngiltere’deki madenlerin 19. yüzyıldaki durumuyla karşılaştırmaya cüret etmesi kabul edilemez. Soma faciasının nedenleri ne teknik ne de doğaldır; bu facianın nedenleri insan hayatını, korunmayı ve işçi güvenliğini hiçe sayan politikaların sonuçlarıdır.

FCSH, Portekiz

Ukrayna:

Sevgili yoldaşlar!

Türkiye işçilerine baş sağlığı dilerim.
Bugün (medyada) okuduğuma göre işçilerin sabrı tükenmiştir ve hükümete karşı açıktan mücadele başlamıştır. Umuyorum ki Sungur Savran yoldaşımızın Atina’da dile getirdiği öngörüsü yakın gelecekte gerçekleşir ve Erdoğan hükümeti devrilir. Dolayısıyla, işçi sınıfının protesto hareketinin zaferler kazanması dileklerimle.

Yuri Şakhin, Akıntıya Karşı örgütü, Ukrayna

Yunanistan:

EEK’nın seçimlerle ilgili toplantılarının açılış konuşmasını yapmak üzere şu an hâlâ Yunanistan’ın bir yerinden diğer bir yerine seyahat hâlindeyim. İlk başta acınızı paylaştığımızı ve hayatını kaybeden madencileri andığımızı; aynı zamanda madencilerin aileleriyle ve Türkiye işçi sınıfıyla bir bütün olarak dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Kucak dolusu sevgiler.
Savas Mihail-Matsas

Rusya:

Sevgili yoldaş Sungur Savran ve Devrimci İşçi Partisi’nin değerli Merkez Komitesi üyeleri!

Rusya Komünistleri Partisi’nin (RPK) Yürütme Kurulu ve tüm üyeleri, Soma kasabası yakınlarında 300’den fazla madencinin hayatını kaybetmesinden dolayı, Türkiye işçi sınıfının ve tüm Türk halkının acısını paylaşmaktadır. Bu felaketle ilgili olarak, Erdoğan hükümetinin ve maden işletmesi sahiplerinin kazaların önüne geçme konusundaki ihmallerinden dolayı birinci dereceden sorumlu olduklarını haklı olarak belirttiğiniz DİP bildirisini tamamen destekliyoruz. Onlar için kâr, insan hayatından daha önemli. Hükümet karşıtı protestolara katılan eylemcilerle dayanışma içinde olduğumuzu bildirir; ve hayatını kaybeden madencilerin ailelerine en içten baş sağlığı dileklerimizi iletmenizi rica ederiz.

Rusya Komünistleri Partisi Yürütme Kurulu
Evgeni Kozlov, Sekreter
Leningrad, 19 Mayıs

Portekiz:

Rubra dergisindeki herkes gibi bu felaket hakkında gerçekten çok üzgünüm; gazetemizde ve web sayfamızda 3 günlük dayanışma ilan edeceğiz.

En iyi dileklerimle.
Raquel Varela

Portekiz