Sağlık emekçilerini korumak için, nitelikli tıbbi tekstil üretimi yapan fabrikalar derhâl kamulaştırılsın!

Sağlık emekçilerini korumak için, nitelikli tıbbi tekstil üretimi yapan fabrikalar derhâl kamulaştırılsın!

Koronavirüs tehlikesi sağlık emekçilerini tehdit etmeye devam ediyor. Niteliksiz tekstil ürünlerinin kullanımı, en ön safta mücadele eden sağlık emekçilerini Koronavirüs karşısında savunmasız bırakıyor! Sağlık emekçilerini korumak için nitelikli tıbbi tekstil ürünlerinin kullanılması şart.

Koronavirüs ile birlikte maske, koruyucu tulum, bone gibi tıbbi tekstil ihtiyaçlarının artması, bu ürünlerin ücretsiz üretimini ve dağıtımını zorunlu kıldı. Ancak tıbbi tekstil ürünlerinin üretimi ve dağıtımı, şirketlerin reklam kampanyasına dönüşmüş durumda. Planlamadan yoksun, şirketlerin inisiyatifiyle gelişen bu üretim, hem sağlık emekçilerinin ihtiyaçlarını karşılamıyor, hem de tıbbi tekstil ürünleri için gerekli niteliği sağlamayarak sağlık emekçileri ve halk için daha büyük tehlike yaratıyor. Bu ürünlerin üretim sürecinde de pek çok hususa dikkat etmek gerekir. Üretimin olduğu yerlerde gerekli tüm sterilizasyon koşullarının sağlanmış olması, üretimde çalışanların giriş çıkışlarının kontrollü olması ve ürünlere teması en aza indirmeyi sağlayacak tüm ekipmanların temin edilmiş olması şarttır. Aksi halde bu ürünlerin sterilizasyonu için fazladan kimyasal kullanılması gerekir kitıbbi ürünlerde fazladan kullanılan her kimyasal, insan sağlığı için risklidir. Pandemi olarak ilân edilen bu tip vakalarda, bu mücadelede en önde savaşan sağlık emekçilerinin tek kullanımlık ürünler dışında koruyucu ürün kullanmaması gerekir. Piyasada dolaşan antibakteriyel, yıkanabilir, tekrar kullanılabilen özellikteki dokuma türü maskeler güvenilir değildir. Çünkü ‘’antibakteriyel özelliği de var’’ denerek reklamlarda tanıtılan her antibakteriyel kumaş, aynı zamanda koruyucu özellik taşımaz. Koruyucu ürünlerin filtreleme özelliklerinin olması gereklidir.

Sağlık emekçilerini korumak için dokusuz yüzey üretim yapan fabrikalar derhal kamulaştırılsın!

Tek kullanımlık maske, koruyucu tulum ve bone gibi koruyucu tıbbi tekstil ürünleri dokusuz yüzey üretim yöntemi ile üretilirler. Dokusuz yüzey üretim ürünler, filtreleme özellikleri en iyi olanlardır. Bu sebeple doğru hammaddeler seçilerek, en az kimyasalla, en kaliteli koruyucu tıbbi tekstil üretimi, dokusuz yüzey ürünlerin üretimi ile mümkündür. Bu üretimi kendi kârından başka bir şey düşünmeyen patronların inisiyatifine bırakmamak için:

  • Dokusuz yüzey üretimi yapılan bütün firmalar, bu firmalara hammadde sağlayan tüm tedarikçi firmalar ve son aşamada bunları birleştirerek konfeksiyonunu yapan tüm fabrika ve işyerleri kamulaştırılmalıdır. Üretim şartları tıbbi ürün üretimi için uygun değilse uygun hale getirilmelidir!
  • Dokusuz yüzey üretim yöntemiyle üretilen koruyucu tıbbi ürünler dışında, başka yöntemlerle maske vb. üretimi yapılacaksa, bu üretimlerde kullanılan hammaddeler, üretim konfigürasyonları ve kimyasallar üzerinde ciddi bir çalışma yürütülmelidir. Bu ürünlerin geliştirilmesi için AR-GE ekipleri kurulmalı, üniversitelerin ilgili bölümleri bu konu için seferber edilmelidir!
  • Üretim makinelerinin yetersiz kalması durumunda bu makinelerinin üretimini metal fabrikalarında yapmak mümkündür. Nitelikli tıbbi tekstil ürünlerinin üretimi ve dağıtımı için geniş ölçekli bir kamulaştırma programı hayata geçirilmelidir!
  • Kumaş üretimi, konfeksiyon, ve nakliye işlemleri meslek odaları ve sendikalarca denetlenmeli, emekçilerin ihtiyaçları doğrultusunda tekstil ürünlerinin üretim seferberliği ilan edilmelidir!

Halktan para toplamak yerine yukarıda saydığımız önlemler derhâl alınmalı, mevcut tekstil üretimi öncelikle sağlık emekçilerinin ve genel olarak tüm halkın ihtiyaçlarına yönelik seferber edilmelidir.