Sağlık emekçileri hem haklarını hem de salgına karşı daha etkin savaşmayı istiyor

Sağlık emekçileri hem haklarını hem de salgına karşı daha etkin savaşmayı istiyor

Salgının ilk günlerinden itibaren sağlık emekçileri büyük fedakârlıklarla en ön safta mücadele ediyor. Hastalığa en çok sağlık emekçileri yakalanıyor. Ölümler yaşanıyor. Yetmiyormuş gibi bir de sağlıkçılara yönelik şiddet olayları artarak devam ediyor. Sağlık emekçilerinin ödediği bedellere uzun süreli, yoğun ve yıpratıcı çalışmanın getirdiği tükenmişlik sendromu da eklenmekte. İktidar ve özellikle Sağlık Bakanlığı, sağlık emekçilerini el üstünde tutması gerekirken tam tersine davranıyor. Sağlıkçıların hakkı ödenmez diyerek alkış kampanyaları düzenleyen iktidar, vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi. Zaman geçtikçe görüldü ki devlet gerçekten sağlıkçıların hakkını ödemiyor. Sağlık emekçilerinin talepleri sadece kendi hakları için değil aynı zamanda tüm halka daha iyi hizmet etmek, salgına karşı daha etkili savaşmak içindir! Tüm emekçi halk bu taleplere sahip çıkmalıdır!

  • Hastanelerde sağlık emekçilerinin oluşturacağı komitelerin denetimi ve yönlendirmesi doğrultusunda çalışma koşulları düzeltilsin, gerekli koruyucu ekipman sağlansın, ücretler ve sosyal haklar iyileştirilsin!
  • Milletvekillerine ve bürokratlara hiçbir kurala bağlı olmadan Koronavirüs testleri yapılırken, esas risk altında çalışmakta olan tüm sağlık emekçilerine herhangi bir kısıtlama olmadan, düzenli aralıklarla ve tarama şeklinde yapılması zorunlu hale getirilsin!
  • Bakanlığın vadettiği ama yalnızca belli branşlara verdiği ek ödemeler tüm sağlık çalışanlarına, doktorundan hemşiresinden tıbbi atıkları bertaraf etmek gibi en tehlikeli işleri yapan hizmetliye kadar ayrım gözetilmeksizin maaş ikramiyesi şeklinde ödensin!
  • Tükenmişlik sendromuna karşı sağlık emekçilerine belirli aralıklarla izin kullandırılsın!
  • Sağlıkçılara yönelik şiddete karşı caydırıcı yasal düzenlemeler yapılsın!  
  • Salgının yayılması karşısında hem hastanelerde hem de temaslı takibi ve filyasyon için gerekli sağlık personeli, kadrolu ve güvenceli şekilde atansın, daha önce hukuksuz şekilde görevinden uzaklaştırılan sağlık çalışanları işlerine iade edilsin!
  • Tabipler Birliği’nin, sağlık emekçileri sendikalarının, hakkını arayan, örgütlü tepki gösteren sağlık emekçilerinin üzerindeki baskılara son!  

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ekim 2020 tarihli 133. sayısında yayınlanmıştır.