“Örtülü af”, istismara teşviktir! Çocuk istismarının affına hayır!

“Örtülü af”, istismara teşviktir! Çocuk istismarının affına hayır!

Geçtiğimiz günlerde mecliste 279 oyla kabul edilerek yasalaşan infaz yasasıyla mafyaya, kadın katillerine, uyuşturucu baronlarına getirilen affın yanı sıra “evlilik affı” olarak anılan, cinsel istismar suçlularının salıverilmesini amaçlayan yasa taslağının da meclise sunulacağı gündeme geldi. Yasa teklifi metninin de ortaya çıkmasının ardından kamuoyundan tepkiler yükseldi. Yasa taslağına göre, 14 yaş ve üzeri yaştaki çocukların istismar failleri ile evlendirilmesi ve evliliklerin “sorunsuz” devam etmesi halinde; bir defaya mahsus olarak faillerin cezaları ertelenerek haklarında denetimli serbestlik uygulanması, istismar suçuna azmettiren ve yardım edenler hakkındaki kamu davalarının ise düşürülmesi planlanıyor.

AKP bu yasayı 2016 yılında da bir gece vakti meclisten geçirmeye çalıştı. Ancak Ankara’da meclis önünde ve birçok başka şehirde binlerle yapılan eylemlerle kadınların kararlı mücadeleleri sonucunda teklifi geri çekmek zorunda kaldılar. Dönemin adalet bakanı Bekir Bozdağ, “Eğer ileride siyasi partiler bu konuda geniş bir konsensüs sağlarlarsa yeniden gündeme gelebilir ama onun dışında bu konu artık kapanmıştır” diye açıklama yapmıştı. O zaman da bu konunun tamamen kapanmadığının altını çizmiştik. İstibdad rejiminin tecavüzcüleri salıvermek için fırsat kolladığı bir kez daha ortaya çıktı. Salgın gündeminde sessiz sedasız bu yasayı geçirerek konuyu kapatabileceklerini sanıyorlar, ancak yanılıyorlar!

Çocuğa yönelik şiddetin, zorla evlendirmelerin gizlenmesi amaçlanıyor

Af getirilmesi planlanan istismara uğramış çocukların suçun failleriyle evlendirilmesi hali, ceza kanununda düzenlenmiş bir cezasızlık hali olmayıp, istismara uğramış çocuğun rızası ise hukuken geçerli değildir. Düzenlemenin amacı, çocuklara yönelik şiddetin, zorla evlendirmelerin evlilik adı altında meşrulaştırılması ve gizlenmesidir. Yıllardır aile kavramı suistimal edilerek türlü formüllerle istismara maruz bırakılan, zorla evlendirilen on binlerce çocuğu korumasız bırakmayı amaçlamaktadır. İstismarın cezasız kalacağı ilanı, istismara teşvik etmektir!

Kız çocuklarının küçük yaşta evlendirildiği, eğitime erişimlerinin kısıtlılığı, kadınların sistematik olarak üretimin ve toplumun dışına itilmeye çalışıldığı, her yıl düzenlenen raporlarla gözler önüne serilmektedir. Eğitim Sen’in 2019 yılı eğitim raporunda açıkladığı üzere, kız çocuklarının okullaşma oranı geçen son 7 yılda %8 azalmış, özellikle kırsalda yaşayan kız çocuklarının eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamadığı ortaya konmuştur. Getirilecek yasa ile bu oran iyice azalacak, evlilik adı altında çocuk tecavüzlerinin sayısı daha da artacaktır.

İstismarın rızası, affı olmaz!

Hâl böyleyken getirilen “örtülü af”, yalnız on bin civarında istismar suçundan tutuklu ve hükümlünün tahliye edilmesine, istismara maruz bırakan anne-babaların ise hakkındaki davaların düşürülmesine yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda istismara, zorla evlendirmelere teşvik edecektir. Sanmayın ki salgın, mücadeleye engeldir. Tasarıyı meclise sunmayı aklınızdan bile geçirmeyin! İstismarın rızası da affı da olmaz!