Öncü İşçi, işçiye ışık taşıyarak yoluna devam ediyor

Gerçek gazetesinin Öncü İşçi başlığını taşıyan ekinin ilk sayısı 2015 yılının Ocak ayında yayınlanmıştı. Şimdi Öncü İşçi birinci yılını geride bırakmış bulunuyor. Öncü İşçi, işçilerin emekçilerin siyasal bilinçlerini yükseltmek, onları devrimci Marksist fikirlerle donatmak için hazırlanan bir ek.

Öncü İşçi’de bu zamana kadar pek çok konu işlendi. Burjuvazi ve proletaryayı anlatan ilk sayıyla başlayan Öncü İşçi’nin dili hep sadelikten yanaydı. Kavramları teker teker açıkladı. Sömürgecilik, emperyalizm, kadınların ezilmesi, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı, barış, haklı ve haksız savaş, devlet, faşizm gibi konuları bütünlüklü biçimde ele aldı. Devrimci İşçi Partisi’nin 2015 yılını Trotskiy yılı ilan etmesi kararına binaen büyük devrimci Trotskiy’i işçi sınıfına tanıtma görevini de yerine getirdi.

İşçi sınıfının eğitim materyali olarak Öncü İşçi sadece teorik bir içeriğe sahip olmadı. İşçi sınıfının gündemleri de sayılarda yer aldı. İşçi sınıfının mücadele yöntemlerini, mesela grev konusunu ele aldı. Tarihsel deneyimlere yer verdi. Metal işçileri ayağa kalktığında sendikalar konusunu ele aldı. İşçilerin fabrikalarda örgütlenmeye başladığında neler yapması gerektiğini tane tane anlattı. İşçilerin kafasına takılan soruları cevaplamaya gayret etti. “Neden bu kadar çok fraksiyon var?” gibi işçilerin sık sorduğu soruları gündeme aldı. Kıdem tazminatı hakkında ayrıntılı bir sayı çıkardı.

Öncü İşçi sayfalarında işlediğimiz konular, çeşitli illerde Öncü İşçi toplantılarında masaya yatırıldı, tartışıldı. Özellikle 2015 yılının Ocak sonunda Birleşik Metal'in MESS'e karşı grevinde ve daha sonra Mayıs'ta başlayan fiili metal grevlerinde Öncü İşçi, Bursa'da gerçekleştirilen işçi toplantılarında bir dizi öncü işçiyle buluştu. Hem mücadelelerden beslendi hem de mücadeleye yol gösteren tarihsel deneyimleri grevci işçilere taşıdı. Manisa'da ve Çorlu'da Öncü İşçi toplantıları değişik sektörlerden mücadeleci işçileri bir araya getirirken Antalya'da turizm ve otel işçileri Öncü İşçi toplantılarında ağırlığını hissettirdi.

Öncü İşçi eki işçiye ışık taşıyarak yoluna devam ediyor. Biz de, işçi sınıfı devrimcileri olarak daha fazla Öncü İşçi’yi işçilere ulaştırma, daha fazla işçiyle Öncü İşçi toplantıları düzenleme hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz.


Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Şubat 2016 tarihli 76. sayısında yayınlanmıştır. 


Öncü İşçi'nin Şubat sayısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://gercekgazetesi.net/sites/default/files/oncu_isci_sayi_14_subat_2016.pdf