Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerine zorla müdahaleye hayır!

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerine zorla müdahaleye hayır!

Konser yasakları, gözaltı, tutuklama ve çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’nin her gün basılması ve en son bazı üyelerinin “Arananlar” listesine alınması üzerine 9 ay önce açlık grevine başlayan ve bu eyleme ölüm orucu ile devam eden Helin Bölek ve İbrahim Gökçek zorla müdahale edilmek üzere alıkondu. Polis aranan bir kişinin ziyaret ettiği bahanesiyle Helin ve İbrahim’in bulunduğu evi bastı ve onları zorla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Sağlık Bakanlığı’nın başvurusu ile Helin Bölek ve İbrahim Gökçek hakkında “zorunlu yatış” kararı verildi ve ardından polis refakatçileri ve dayanışma için hastaneye gelen kişileri zorla uzaklaştırırken ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri zorla müdahale için yoğun bakıma götürüldü. Helin ve İbrahim bilinçleri yerinde iken gerek refakatçilerine gerekse de kameralara zorla müdahaleyi kabul etmediklerini beyan ettiler.

Zorla müdahale bu koşullarda açıkça işkence mahiyetindedir. Bu tür zorunlu müdahalelerde ölüm orucu eylemi yapanların “hayatlarının kurtarılması” gibi bir iyi niyet katiyen yoktur. Kaldı ki zorunlu müdahalelerde ciddi ve kalıcı zarar verme tehlikesi yüksektir. Zorla müdahaleyi yapanların baştan sona sergiledikleri düşmanca tutum kasten zarar vermenin de söz konusu olabileceğini göstermektedir.

Zorunlu yatış kararına gerekçe olarak gösterilen Medeni Kanun’un 432. Maddesi açlık grevi vb. eylemleri kapsamamaktadır ve bu yüzden hukuksuzdur. Bu kararın alınmasında ve zorla müdahalede rol oynayan hekimler ve sağlık personeli de Dünya Tabipler Birliği’nin Malta Bildirgesi’nde yer alan “açlık grevi yapanların iradesine saygı gösterilmesi” ilkesini çiğnemektedirler. Bu topraklarda şarkılarıyla, marşlarıyla, zulme karşı mücadelenin sesi olan Grup Yorum üyelerinin müzik yapmalarını engelleyen baskıların son bulması, keyfi tutukluluklara son verilmesi, adil yargılanma hakkı gibi taleplerinin karşılanması gerekmektedir. Bunun dışında ölüm orucu eylemini sürdürenlerin iradeleri dışında yapılacak tüm müdahaleler işkencedir, bilinçli olarak zarar vermektir.